อนาคตใหม่ ตะเพิดส่ง  ไม่รับ ผู้กองปูเค็ม เป็นสมาชิก อ้าง เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอย่างชัดเจน!

"อนาคตใหม่" ตะเพิดส่ง ไม่รับ "ผู้กองปูเค็ม" เป็นสมาชิก อ้าง เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอย่างชัดเจน!

Publish 2019-05-04 10:23:00


(4 พฤษภาคม) 'นายไกลก้อง ไวทยการ' นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งหนังสือถึง 'ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล' หรือ'ผู้กองปูเค็ม' อดีตนายทหาร เรื่องแจ้งคำสั่งปฎิเสธการรับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ สืบเนื่องจากกรณีที่ 'ร.อ.ทรงกลด' ได้ยื่นใบสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ต่อเจ้าหน้าที่พรรคอนาคตใหม่ประจำที่ทำการตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ประจำจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา

 โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ขณะนี้ นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ได้พิจารณาใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกพรรค ตลอดจนการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของ ร.อ.ทรงกลด อันเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอย่างชัดแจ้ง เห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรมีสมาชิกภาพของพรรค จึงมีคำสั่งปฏิเสธการรับเข้าเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม หาก ร.อ.ทรงกลด ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ได้ใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

  

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน