พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้1,261นายทหาร-นายตำรวจพ้นราชองครักษ์พิเศษ มีปรีชา จันทร์โอชา ,พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้1,261นายทหาร-นายตำรวจพ้นราชองครักษ์พิเศษ มีปรีชา จันทร์โอชา ,พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

Publish 2019-04-11 07:59:57


จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 

  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสานัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 1,261 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

อย่างไรก็ตามบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีจำนวน 1,163 นาย มีทั้งเหล่าทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ซึ่งมีรายชื่ออาทิ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา พลเอก เอกจิตต์ ติณสูลานนท์ ขณะที่รายชื่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ มีจำนวน 98 นาย อาทิ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา  พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ฯลฯ

 

อ่านรายละเอียดรายชื่อทั้งหมด (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF)

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.ร.อ. และ พล.อ.อ." ให้ปลัดกลาโหม และ ผบ.ทสส. เป็นกรณีพิเศษ
-ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้พล.ท.สรรเสริญ พ้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.
-พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าวการเมือง
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์