เปิดราชกิจจานุเบกษาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

เปิดราชกิจจานุเบกษา"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

Publish 2019-02-08 11:17:27


ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2515 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษหน้า 1 ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์

 

 

ระบุว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้

 
จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค.2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ

 

 

 

 

 

 อนึ่งเมื่อช่วงเช้า  8 ก.พ.62 ของวันที่ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) แถลงถึงการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีของพรรคเพียงพระองค์เดียว

 

 

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพระองค์ท่านจะมาช่วยหาเสียงหรือไม่ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า พวกเรามีนโยบายและแผนงานหาเสียงอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับท่านต้องรอให้มีพระเมตตา หลังจาก กกต.ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติบัญชีรายนายกฯอย่างเป็นทางการแล้ว จากนั้นจะได้แถลงอย่างเป็นทางการในรายละเอียดว่า ท่านจะได้มาช่วยหรือไม่อย่างไร

 

เมื่อถามว่าป้ายหาเสียงจะมีรูปท่านคู่กับผู้สมัครหรือไม่ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า ตรงนี้เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติ ก็คงจะยังไม่ใช่ เป็นเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิใช้เสียง ทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ทุกอย่าง

 

เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสเรียกร้องให้พรรคเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเป็นแคนดิเดตนายกฯ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไม่ได้เป็นคนร่าง แต่ต้องเข้ามาเป็นผู้เล่นในกฎหมายที่เราไม่ได้ร่าง ฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการยืนยันว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญทุกประการ เราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกฎกติกาเป็นอย่างไร เราพร้อมปฏิบัติตาม เมื่อผู้เกี่ยวข้องเสนอกฎหมายมาแบบนี้เราก็ยื่นและเสนอตามขั้นตอนทุกประการ

 

เมื่อถามว่ากฎหมายระบุห้ามนำสถาบันมาให้หาเสียงเลือกตั้ง ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า เป็นหน้าที่กกต.จะพิจารณา แต่พรรคหารือข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีปัญหา

 

เมื่อถามว่าแสดงว่าพรรคพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกฯไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันใช่หรือไม่ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า พรรคพิจารณาไปตามรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ กกต.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "พรรคไทยรักษาชาติ" เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรค

-"เพื่อไทย"เฉา "แก๊งแดง"ยกโขยงไขก๊อก มุ่งหน้าซบ "ไทยรักษาชาติ"
-ยกโขยง "เหวง-อ๋อย-เต้น" แห่ซบ "ไทยรักษาชาติ"!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

;