ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พรรคไทยรักษาชาติ  เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรค

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "พรรคไทยรักษาชาติ" เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรค

Publish 2019-02-08 08:45:43


วันนี้ 8 ก.พ. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561 ระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน 7 คน นั้น
บัดนี้ พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย1. นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค
2. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค
3. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค
4. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค
5. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
6. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-มีวันนี้เพราะพ่อให้ "พานทองแท้" ว่าที่รองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ?

-รู้จัก “ปานปรีย์ พหิทธานุกร” ว่าที่ผู้นำทัพ ”พรรคไทยรักษาชาติ" ที่แท้ลูกหม้อพรรคเพื่อไทย​?
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย

;