ดร.อาทิตย์โต้สื่อดังบิดยื่นถวายฎีกา-ยุติเลือกตั้ง ตอบชัด!! ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าจะถวายฎีกาเลย

"ดร.อาทิตย์"โต้สื่อดังบิดยื่นถวายฎีกา-ยุติเลือกตั้ง ตอบชัด!! ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าจะถวายฎีกาเลย

Publish 2019-01-03 00:42:20


สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 

 

 
ขณะเดียวกันทางด้าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานรัฐสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Arthit Ourairat แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีผู้ดูแลรับสนองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ได้เสนอแนวความในการเลื่อนการเลือกตั้ง  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามโรดแมปในวันที่ 24 ก.พ.62  ออกไปก่อน จนกว่าจะพ้นช่วงพระราชพิธีฯโดยบางช่วงบางตอนระบุว่า...

 

... ในช่วงก่อนพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ของชาติและประชาชนนี้ จึงมิควรที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทางการเมืองขึ้น เพราะจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง แตกแยก และไม่สามัคคีปรองดองกัน อีกทั้งกฎเกณฑ์กติกาในการเลือกตั้งก็ยังไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทยดีพอ พวกเราชาวไทยน่าจะได้มาร่วมใจเฉลิมฉลองยินดีปรีดาปราโมทย์กับพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ก่อน แล้วจึงมาร่วมกันสร้างแนวทางกฎเกณฑ์กติกาใหม่นำประเทศชาติไปสู่สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้สงบสันติสุขเจริญรุ่งเรือง สมกับเป็นสุวรรณภูมิแดนศรีวิไลสืบไป

 

อ่านเพิ่มเติม  >>> “ดร.อาทิตย์” เสนอไม่ควรมีเลือกตั้ง ก่อนพระราชพิธีมหามงคล 

 

 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ในเวลาต่อได้มีสื่อมวลชนบางสำนักรายงานข่าวว่า ดร.อาทิตย์ เตรียมถวายฎีกาเพื่อให้ยุติการเลือกตั้ง เพราะเป็นต้นเหตุความแตกแยก  กระทั้งเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 ดร.อาทิตย์  ได้ชี้แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง ระบุว่า...

 

 “ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าจะถวายฎีกาเลย ด้วยความเป็นห่วง และต้องช่วยกันคิดหาทางออก เพราะผมอายุมากแล้ว คิดว่ามีประสพการณ์ต่างๆ ทางการเมืองมามากพอที่จะเข้าใจและมองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงเป็นห่วง ท่านที่อายุน้อยกว่า ก็ขอให้คิดว่าเป็นความหวังดีต่อทุกฝ่าย ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดจะเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้น”

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

;