คนไทยเฝ้ารอ..รมว.เกษตรฯประกาศของขวัญปีใหม่ ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ทันหรือไม่...เหลือเวลาแค่2วัน!

คนไทยเฝ้ารอ..รมว.เกษตรฯประกาศของขวัญปีใหม่ "ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ" ทันหรือไม่...เหลือเวลาแค่2วัน!

Publish 2018-12-23 14:28:33


ความคืบหน้า การผลักดันให้ ปลากัด (Betta splendens) ที่ผู้คนในโลกเรียกกันว่า Siamese Fighting Fish หรือ Siamese Betta คือ ปลาชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ และมีประวัติความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เป็น “สัตว์น้ำประจำชาติ”

 

เมื่อวันที่20 ธ.ค. 2561ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

          โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เผยว่า นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะนักวิชาการ ร่วมกันนำข้อมูลเรื่องปลากัดไทยมาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ อย่างรอบด้าน 3 มิติ ทั้งมิติด้านวัฒนธรรม ความเป็นมา ที่มีหลักฐานยืนยันว่า ปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ไทยมานานกว่าร้อยปี

 

  มิติด้านความเป็นเจ้าของ โดยมีชื่อที่บ่งบอกและเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการและในวงการวิชาการด้านสัตว์น้ำ คือ Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว อีกทั้งมีข้อมูลระบุว่าแหล่งที่พบปลาดังกล่าว อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

          มิติด้านประโยชน์ที่จะรับ หากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีทั้งการรักษาพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด รวมถึงประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 

          ดังนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงมีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยให้กรมประมงนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

อย่างไรก็ตามแม้ จะมีมติไฟเขียว “ปลากัด” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ แต่จนถึงขณะนี้ปลากัดยังมีสถานะเป็นเพียงปลาน้ำจืดสายพันธุ์หนึ่งเท่า ซึ่งยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือการผ่านครม. และเพื่อที่จะให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดไทย ตามที่ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สัญญาไว้หรือไม่นั้น ก็ต้องติดตามในวันอังคารที่ 25 ธ.ค. จะเป็นการประชุมครม. ครั้งสุดท้ายในปีนี้ 

 กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ขณะเดียวกัน ทางผู้ใช้เฟสบุ๊ค  Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya หนึ่งในผู้เคลื่อนไหวผลักดันปลากัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยระบุว่า... ปลากัด ผ่านการพิจารณาให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แต่ ปลากัด "ยังไม่ได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ"

 

ขั้นตอนต่อไป คือ กรมประมงจะต้องส่งข้อเสนอดังกล่าว แนบด้วยมติจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล หลังจากนั้นจึงจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เมื่อใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ปลากัดจึงจะเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ขณะนี้ โดยสถานะ ปลากัดจึงยังเป็นแค่ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งของไทย แต่ยังไม่ได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศที่จะดำเนินการให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย คณะรัฐมนตรีจะประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2561 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เหลือเวลาอีกแค่ 3 วัน

 

หากวันอังคารที่จะถึงนี้ ข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งเข้าพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ปลากัดจึงจะเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ คนไทยก็จะมีของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศไว้ ขอเชิญคนไทยทุกคนเฝ้ารอกันครับ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

;