บิ๊กแดง ตรวจเข้ม ทดสอบสมรรถภาพกำลังพลประจำปีงบประมาณ Smart Soldier สู่ Strong Army

"บิ๊กแดง" ตรวจเข้ม ทดสอบสมรรถภาพกำลังพลประจำปีงบประมาณ "Smart Soldier" สู่ "Strong Army"

Publish 2018-12-21 17:26:32


วันนี้ 21 ธ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางตรวจเยี่ยมมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบภาษาอังกฤษรวมถึงการทดสอบวามรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

 

 

  

จากนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army    

 

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จึงได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ กำลังพลในการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ

 

 

สำหรับปีงบประมาณ 2562 กำหนดให้มีการทดสอบ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยใช้สถานที่บริเวณ สนามกีฬากรมยุทธ์ และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลังจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรม ที่ทำคะแนนในการทดสอบความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก การทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ที่ได้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ทุกนาย และการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก

 

 

โดยรับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบกสำหรับยอดผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพันที่เข้ารับการทดสอบมีดังนี้

1.ผู้บังคับหน่วยระดับกรม จำนวน 73 นาย ทดสอบ 2 รายการ ได้แก่ ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ห้องเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2.ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จำนวน 353 นายทดสอบ 2 รายการ ได้แก่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ที่สนามกีฬากรมยุทธ์ และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ต่อจากนั้นทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ห้องเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

    

 

เช่นเดียวกับทุกปีการทดสอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดมีจำนวน 3 ท่า ได้แก่ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่กำลังพลทุกระดับชั้นเป็นประจำในทุกปีงบประมาณเพื่อให้กำลังพลเอาใจใส่เรื่องการดูแลสุขภาพ อีกทั้งเพื่อดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

 

 

  

 

ขณะเดียวกันทางเฟสบุ๊ก Wassana Nanuam ได้โพสต์ต่อกรณีดังกล่าวว่า 

 

 

16 "ผู้การ-ผู้พัน" สุดเจ๋ง...ผ่านฉลุย ทะลุ 100% Top six, Top ten ดาวเด่น รบพิเศษ" กวาดโล่ /ผล ทดสอบภาษาอังกฤษ-ทดสอบร่างกาย แถม 50 ผู้พัน ผ่านเกณฑ์ทดสอบร่างกาย100% "หมอภาคย์" หมอแกร่ง หลุด ท็อปเท็น ได้อันดับ15 รับรางวัล จาก "บิ๊กแดง" พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในการประชุม ผบหน่วยขึ้นครง วาระพิเศษ จนถึง ระดับผู้พัน วันนี้
ทบ. เผยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ผู้การกรม 73 นาย ที่ได้คะแนนสูงสุด 6 อันดับ

คือ "ผู้การเอิร์ธ" พันเอกอินทนนท์ รัตนกาฬ. ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่3 รักษาพระองค์(ผบ.รพศ.3รอ.) พันเอก พิรุณ นยโกวิท ผู้บังคับการกรมศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 4 พันเอกสมภพ ภาระเวช ผบ.ร. 23 พันเอก เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรีผบ.ร.4 "ผู้การเด็จ" พันเอก เสด็จ อาคะจักร ผบ.รบพิเศษ 1 รอ. พันเอกธีรพล ศรีเกษม ผบ.ช่าง 11

 

 

ส่วนผลการทดสอบ ร่างกาย ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ คือ

พันโท ราชพล ทองอารียฺ ผบ.ป.9 พัน19 ผู้พันโอม พันโท อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29 พัน1 
พันเอกพลากร แสนแก้วทอง ผบ.พัน ซ่อมบำรุง 23 บชร.3

พันเอกกัมพล เทียนทองดี ผบ.พันปฏิบัติการพิเศษ ที่3 รักษาพระองค์
พันโท ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.พันทหารช่าง ที่1 พันโท ประกาศ จันจะนะ ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 18

พันเอกนิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ. ร.5พัน2 พันเอกวิชญ์ศรุตม์ แก่นทอง ผบ.พัน ซ่อมบำรุง ทบ. พันโท อนุพงศ์ มูลบรรจบ ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 19

ผู้พันแมค พันโท ณัฏฐานันธ์ ปรีชาภัฏสกุล ผบ.ปืน 1 พัน31 รอ. พันเอกเจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช่าง พัน 402 พลพัฒนา 4

ขณะที่ การทดสอบร่างกาย ของ 345 ผู้พัน พบ 50 ผู้พัน ผ่าน 100% โดย พันโท นายแพทย์ ภาคโลหารชุน ผบ.พัน เสนารักษ์ที่3 หมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ที่จบหน่วยSeal หลุด top ten มาได้อันดับ15 หลังออกตัว น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

แต่การทดสอบร่างกายครั้งก่อน ผ่านเกณฑ์ 100% จำนวน50คน และผ่านทดสอบภาษา 35 คน

ขอบคุณเฟสบุ๊ก Wassana Nanuam

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน