เปิดวินาที"บิ๊กแดง" น้ำตาคลอหลัง "ผบ.ทสส."เซอร์ไพรส์มอบภาพ "บิ๊กจ๊อด"- ยกเป็นทหารอาชีพ

Publish 2018-10-30 16:04:06


ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสตรวจเยี่ยมกองทัพบก วันนี้ (๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ให้การต้อนรับ พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

 เกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางถึงบริเวณพิธีพร้อมรับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ  จากนั้นได้ถวายสักการะและวางพานพุ่ม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕  หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป สั่งการและมอบนโยบาย รวมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ก่อนจะรับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วจึงเดินทางกลับ

 

 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๙  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๖๖  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๕ ด้านชีวิตรับราชการท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร อาทิ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ปลัดบัญชีทหาร  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองเสนาธิการทหาร และเสนาธิการทหาร

 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้มอบนโยบายที่สำคัญให้แก่เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การป้องกันประเทศ โดยการปฏิบัติการร่วม ๓ เหล่าทัพ ภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บัญชาการทางทหาร สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ สนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี ๖๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้รับมอบนโยบายดังกล่าว โดยสั่งการในโอกาสการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) ให้กำลังพลทุกนายตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มขีดความสามารถ เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาล ในฐานะคณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นย้ำการแก้ปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และพัฒนากำลังพลให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็น “smart soldier strong army ” 

 

 

 พร้อมกันนี้พลเอก พรพิพัฒน์  ยังได้ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกทุกคน มีความมั่นใจในตัวท่าน ซึ่งเป็นทหารอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าท่านจะนำพาประเทศชาติไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะทำให้กองทัพบกมีความพร้อมรบและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

นอกจากนี้ทางด้าน “วาสนา นาน่วม”ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า พลเอกพรพิพัฒน์ ได้มอบภาพ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทสส.คนที่ 13 บิดา ของ พล.อ.อภิรัชต์  ระบุว่า ...Surprise !! “บิ๊กแดง” ยิ้มน้ำตาคลอ ทันทีที่เห็น รูป “บิ๊กจ๊อด” บิดา ที่ “บิ๊กกบ” ทำมาให้ พร้อม ยกมือไหว้ ขอบคุณ ทันที

 

 

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการ ปฏิบัติงานให้กับ กองทัพบก โดยมอบ ภาพ บิ๊กจ๊อด พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผบ.สส.คนที่ 13 บิดา ของ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และภาพ บิ๊กแดง วันที่ไปประชุม ผบ.เหล่าทัพ และไปกราบชื่อ พลเอกสุนทร รวมอยู่ด้วย

 

 

 

ทำให้ พลเอก อภิรัชต์ ยิ้มดีใจ น้ำตาคลอ ะยกมือไหว้ขอบคุณ บิ๊กกบ ทันใด พลเอก พรพิพัฒน์ ประกาศ จะได้นำเจตนารมย์ในระดับชาติลงไปสู่ทุกเหล่าทัพในทิศทางเดียวให้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน

 

 

ขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Wassana Nanuamติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน