ชัดๆ อีกครั้ง! “บิ๊กแดง” ลั่นในฐานะ“ทหารของพระราชา”จะปกป้องสถาบันฯ ถึงที่สุด  หวังการเมืองไม่ทำให้แตกแยกอีก

ชัดๆ อีกครั้ง! “บิ๊กแดง” ลั่นในฐานะ“ทหารของพระราชา”จะปกป้องสถาบันฯ ถึงที่สุด  หวังการเมืองไม่ทำให้แตกแยกอีก

Publish 2018-10-17 11:37:45


“พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์-ผบ.ทบ.” พบสื่อ พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงเป็นครั้งแรก ยันยืดถือตามนโยบายเดิมของอดีต ผบ.ทบ. ลั่นในฐานะ“ทหารของพระราชา” จะปกป้องสถาบันฯ ถึงที่สุด  และหวังความขัดแย้งทางการเมืองจะไม่ทำให้คนในชาติแตกแยกอีก

 

วันนี้ (17 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กองบัญชาการกองทัพบก "พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์"  ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีโอกาสพบปะสื่อมวลชนครั้งแรก หลังขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับ ผู้บังคับหน่วย จนถึงระดับ ผู้บังคับกองพัน. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินต่อไป 
   

ผบ.ทบ. เผยว่าในการทำงานของ ทบ. ต่อจากนี้ จะยังยืดถือตามนโยบายเดิมของอดีต ผบ.ทบ. ที่ได้วางรากฐานที่มั่นคง โดยเฉพาะ “Smart army” จะสานต่อให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็น “Smart Soldiers  Strong  Army”
 
ทั้งนี้ นโยบายหลักๆ จะเป็นไปตามที่ได้ดำเนินมาในอดีต แต่อาจมีการปรับในบางเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจต้องเน้นให้กำลังพลมีความเข้าใจในภารกิจของ ทบ. ที่มีหน้าที่สนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ยืนยันว่ากองทัพเป็นกลไกของทุกรัฐบาลและพร้อมสนับสนุนนโยบาย และโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ กองทัพจะยึดมั่นในการเป็นทหารอาชีพ ที่พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ และจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

     

ส่วนเรื่องการเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้น กองทัพบกพร้อมเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนทุกส่วนในการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ ได้ให้แนวในการปฏิบัติตนของหน่วยทหารและกำลังพล ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้การปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนถูกเชื่อมโยงไปสู่การหาเสียง หรือเอื้อประโยชน์กับฝ่ายการเมือง ย้ำว่าทหารช่วยเหลือประชาชนเป็นไปโดยภาระหน้าที่ โดยจิตสำนึก และโดยจิตอาสา ส่วนการลงพื้นที่ไปแนะนำหรือขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ปัจจุบัน เช่น ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจวางรากฐาน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแท้จริง ทาง ทบ. ก็จะยังคงให้การสนับสนุนการลงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป 
   

 

ต่อข้อถามถึงการวางตนเป็นกลางทางการเมืองนั้น ผบ.ทบ. ระบุว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละฝ่าย ยืนยัน ทบ. วางตัวเป็นกลางในฐานะทหารอาชีพ พร้อมสนับสนุนทุกรัฐบาล และยืนอยู่ข้างประชาชน หวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขพร้อมขอความเป็นธรรมอย่าตัดสินกองทัพเพียงเพราะเห็นว่า กองทัพให้การสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบัน เพราะการสนับสนุนทุกรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ ที่กองทัพบกดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    

ผบ.ทบ. ยังได้ให้ความสำคัญกับห้วงการเตรียมการสู่การเลือกตั้ง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับกำลังพลที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป ในปัจจุบันและอนาคต โดยกำลังพลต้องมีความรู้ในปฏิทินการเลือกตั้ง รู้บทบาทหน้าที่ตามแต่ละห้วงเวลา เพื่อให้สามารถนำไปให้ความรู้กับประชาชน สามารถให้การสนับสนุน คณะกรรมการการเลือกตั้ง การดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ทบ. ได้เตรียมการในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้ว
    

 พล.อ. อภิรัชต์ ยังกล่าวย้อนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่ง คสช.ต้องเข้ามาคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ พร้อมวางรากฐานให้ประเทศตามโรดแมปในขณะนี้นั้น ปัจจุบันมีทิศทางดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ หวังว่าในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง หวังว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติอีก โดยรู้สึกสลดใจที่เห็นการละเมิดกระบวนการยุติธรรม มีการนำผลการตัดสินในอดีตต่างๆ มาเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงอยากให้สังคมได้ยึดมั่นในกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ด้วย จึงจะช่วยทำให้สังคมสงบสุข
      

ผู้บัญชาการทหารบก ระบุอีกว่ามี 2 เรื่อง ที่ยอมไม่ได้ คือ เรื่องยาเสพติด และอาวุธสงคราม โดยจะดำเนินทุกมิติในการแก้ไขเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในค่ายทหารต้องไม่มีเรื่องดังกล่าว รวมทั้งในคดีนอกจากการจับกุมแล้ว จะมีการติดตามผลของคดีด้วยว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าคดีได้รับการขยายผลและคนทำผิดได้รับโทษ
     

ในฐานะ “ทหารของพระราชา” ผบ.ทบ. ได้ย้ำเตือนกำลังพลทุกคนว่า ถึงพระอิสริยยศ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์จอมทัพไทย” พระองค์ท่านคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเหล่าทหารกองทัพบกจะขอเป็นข้ารองบาทที่จะใช้ศักยภาพทั้งปวงในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไปเลย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า

;