อย่างไว... กรมประมงกลับลำเร่งเสนอเรื่องปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในเดือนตุลาคม

อย่างไว... กรมประมงกลับลำเร่งเสนอเรื่องปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในเดือนตุลาคม

Publish 2018-10-11 16:45:03


หลังจากที่มีกระแสข่าวเกษตรกรผู้รักปลากัดแสดงความไม่พอใจในสื่อโซเซียล​ เรื่องข้อเสนอประกาศปลากัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติที่เงียบหายไป​ ทั้งๆที่​รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เซ็นลงนามรับรองเรื่องนี้ไปแล้ว

 

แต่กลับเป็นว่าเรื่องยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรี​ และถูกเลขาคณะรัฐมนตรี​ตีกลับให้กรมประมงไปเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติมาก่อน​ โดยกระแสข่าวที่ออกมาไม่มีระบุเวลาว่าเมื่อไหร่จะดำเนินเรื่องเสร็จสิ้น​ จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้รักปลากัดตามที่ปรากฏเป็นข่าว
แต่ล่าสุด​ มีข้อความโพสจาก​ผู้ใช้เฟสบุค​    Noppanan​ Arunvongse​ Na Ayudhaya​ ระบุ​

"หมอกควันจางหาย อุปสรรคทั้งหลายหมดไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง แถลงอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่ว่า ยืนยันที่จะเดินหน้าผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และกรมประมงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อให้พิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ"

 

 

ทั้งนี้ในวันนี้​ (11​ ตุลาคม​ 2561) กรมประมงได้แถลงว่าจะศึกษาเรื่องนี้เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม​ โดยจะศึกษาเรื่อง​ เห็นควรให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพื่อประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา​ และ​ สายพันธุ์ปลากัดของไทยที่ จะเสนอเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือสายพันธุ์เบตตาสเปลนเดนส์ (Betta Splendens)

 นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง กล่าวว่า "ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าภาคการเกษตรของไทย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เนื่องจากปลากัดไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จนปลากัดของไทยกลายเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับสากล

 

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ให้สัตว์น้ำสวยงามไทย ที่มีตำนานเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 667 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงมีการสืบสานการเลี้ยงปลากัดในแทบทุกจังหวัด ทั้งการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ การเลี้ยงเป็นงานอดิเรก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และขยายสู่เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างอาชีพหลักและสร้างรายได้เสริม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

 

ขณะที่นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กล่าวถึงการดำเนินการในปัจจุบันว่า ขณะนี้กรมประมงได้พยายามดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติอย่างเต็มที่ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบตามมติการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งที่ผ่านมา กรมประมงได้มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติพิจารณาก่อน ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจึงได้รับเรื่องดังกล่าวมาทบทวนตามข้อเสนอแนะ และได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า ปลากัดไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้

 

ทั้งนี้กรมประมง ยังเห็นถึงความสำคัญของการที่จะนำเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ จึงได้มุ่งมั่นค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึก มิติด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีขั้นตอนตามระบบราชการ ซึ่งกรมประมงจะพยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้กรมประมงพร้อมที่เสนอให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 

อนึ่งการแถลงนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังปรากฏเป็นข่าวว่าเรื่องปลากัด​ ถูกสั่งให้นับหนึ่งใหม่หมด​  ..นายกดูหน่อย!!!มึน..ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเรื่องหาย? สั่งนับหนึ่งใหม่?  ..  อย่างไรก็ตาม​กลุ่มคนผู้รักปลากัดก็ต้องติดตามกันต่อ​ เพราะเมื่อกรมประมงส่งเรื่องให้คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ​นั้นยังไม่ยืนยังว่าเรื่องจะผ่านการพิจารณาหรือไม่​ หรือผ่านเมื่อไหร่​ แต่กรมประมงก็ทำเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

;