เพราะมีตัวอย่างตำตา?! "คำนูณ"เผยออกกฎเหล็ก จากนี้ตำรวจ "ห้ามตามก้นนักการเมือง" เหตุทำให้ขาดกำลังพล และรัฐฯ ต้องแบกรับเงินเดือน

เพราะมีตัวอย่างตำตา?! "คำนูณ"เผยออกกฎเหล็ก จากนี้ตำรวจ "ห้ามตามก้นนักการเมือง" เหตุทำให้ขาดกำลังพล และรัฐฯ ต้องแบกรับเงินเดือน

Publish 2018-07-12 18:46:53


 


วันนี้ (12 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นายคำนูณ สิทธิสมาน" กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากรณีที่มีข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการหน่วยงานอื่นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตำรวจโดยตรง ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเสียกำลังพลจริงไปเป็นจำนวนไม่น้อย ในขณะที่ยังต้องแบกรับงบประมาณเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของนายตำรวจเหล่านั้นอยู่ ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายดังนี้

 1.ห้ามมิให้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีตำรวจ และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ไปช่วยราชการยังหน่วยงานใด ยกเว้นแต่จะมีการตั้งอัตรากำลังทดแทน2.ข้อเท็จจริงปรากฎว่ามีข้าราชการตำรวจไปติดตามดูแลบุคคลที่เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลผู้กว้างขวางหรือผู้มีอิทธิพล อย่างไม่เป็นทางการ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้ทราบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดไม่มาปฏิบัติงานที่หน่วยเพราะไปปฏิบัติภารกิจ นอกเหนือหน้าที่และอำนาจอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน รายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


ทั้งนี้ นายคำนูณ ยังระบุด้วยว่า กรณีนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีการอารักขาหรือบุคคลดังกล่าว ดำเนินการขอรับการอารักขามาอย่างเป็นทางการ ตามกฎข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า