ปฏิรูปตำรวจ?! "คำนูณ" เผยแก้ขาดแคลนกำลังพล ห้าม "สตช." ตั้งหน่วยงานใหม่ใน 10 ปี ทั้งแก้ปัญหาผุดหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

ปฏิรูปตำรวจ?! "คำนูณ" เผยแก้ขาดแคลนกำลังพล ห้าม "สตช." ตั้งหน่วยงานใหม่ใน 10 ปี ทั้งแก้ปัญหาผุดหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

Publish 2018-07-10 13:58:07


 


วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นายคำนูณ สิทธิสมาน" กรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดวางอัตรากำลังพลของตำรวจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยกำหนดให้ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ ให้จัดอัตรากำลังให้แก่สถานีตำรวจและตำรวจภูธรจังหวัดตามลำดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลังก่อน หรือ ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบัญชาการและกองบังคับการ การกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ

 ส่วนกรณีเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานีตำรวจ ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนั้น โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน


นายคำนูณ ยังระบุด้วยว่า ขณะเดียวกันคณะกรรมการมีมติให้กำหนดบทเฉพาะกาลในสองประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.กำหนดให้การจัดวางกรอบอัตรากำลังในโรงพักและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ต้องบรรจุลงให้ครบตามแผนที่มีอยู่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคับ ส่วนกรอบอัตรากำลังอื่น ๆ ทั้งหมดให้บรรจุให้ครบภายใน 2 ปี


 2. ห้ามมิให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งหน่วยงานใหม่ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ร่างฯ ใหม่นี้ใช้บังคับ จนกว่าอัตรากำลังของโรงพัก และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะเพียงพอและครบถ้วน เพื่อให้เกิดความแน่นอนและต่อเนื่องในโครงสร้าง และมิให้เกิดหน่วยงานภายในใหม่เกินความจำเป็นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า