เปิดช่องแจ้งข้อมูลผู้สมัคร กสทช. เผยตัวเต็ง “พล.อ.อ.คณิต”อยู่ไม่ครบวาระเหตุอายุเกิน 70 ปี

เปิดช่องแจ้งข้อมูลผู้สมัคร กสทช. เผยตัวเต็ง “พล.อ.อ.คณิต”อยู่ไม่ครบวาระเหตุอายุเกิน 70 ปี

Publish 2018-01-30 12:01:47

หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. รวม 7 ด้าน ๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ระหว่างวันที่ 8-14มกราคม 2561   สรุปผลการรับสมัคร ทั้ง 7 ด้าน รวม 86 คน นั้น

 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะส่วนงานรับผิดชอบการรับสมัคร ได้ประกาศเปิดช่องทาง การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ ตู้ ปณ. 45  ปณฝ.  รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305  หรือที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่ 499   อาคารสุขประพฤติ  ชั้น 20 ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือที่เว็ปไซด์ www.senate.go.th  ภายในวันที่  31 มกราคม 2561  

 

ทั้งนี้ ใน มาตรา 7 ของ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ระบุคุณสมบัติของกรรมการว่า ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เนื่องจากวาระของกรรมการ กสทช. ซึ่งมีระยะเวลา 6 ปีนั้น  กรณีผู้สมัครที่มีอายุ 64 ปีขึ้นไป และหากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เหลือระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่ถึง 6 ปี  ซึ่งจะเป็นปัญหาการทำงานในอนาคตหรือไม่

 


และจากการที่ผู้สื่อข่าวสำรวจเบื้องต้นคุณสมบัติตามข้อสังเกตดังกล่าวพบว่า ผู้สมัครที่อายุ 64 ปีมีอาทิ ผู้สมัคร ด้านกิจการกระจายเสียง พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกิด  25 กุมภาพันธ์ 2494 ปัจจุบันอายุ  66 ปี  ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่า เป็นตัวเต็ง  เพราะมีบทบาทอย่างสูงฐานะ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ( สปท.) ซึ่งทำคลอด ร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งถูกวิจารณ์ว่า เป็นความพยายามของภาครัฐที่จะควบคุมสื่อ นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครด้านกฎหมาย พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย / อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ / สปท.  เกิด 27 ธันวาคม 2496 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล
HASTAG : กสทช.