มีอะไรดีจึงไม่เร้นกายอีกแล้ว?! จู่ๆ เหตุใดหญิงปู โผล่ลอนดอนเย้ย กม.ไทย ทั้งที่ซุกตัวมานาน ผู้รู้ฟันธงเรื่องนี้หวังผลการเมืองล้าน %

มีอะไรดีจึงไม่เร้นกายอีกแล้ว?! จู่ๆ เหตุใด"หญิงปู" โผล่ลอนดอนเย้ย กม.ไทย ทั้งที่ซุกตัวมานาน ผู้รู้ฟันธง"เรื่องนี้หวังผลการเมืองล้าน %"

Publish 2018-01-06 18:49:41

 

"ศิษย์หัวซาน - ที นิวส์"

จู่ ๆ ภาพของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นักโทษหนีคดีคำพิพากษาจำคุก 5 ปี จากคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ในชุดแต่งกายหรูหรา ใบหน้าสดใส แถมมือซ้ายของอดีตนายกฯ ผู้อื้อฉาว ได้หิ้วกระเป๋าสุดหรูใบหนึ่ง และสื่อหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่า แพงระยับราคาเฉียด 8 ล้านบาท ซึ่งถ่ายรูปคู่กับหญิงไทยคนหนึ่งกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษจึงถูกเผยแพร่ออกมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย แม้ก่อนหน้าจะมีภาพของเธอหลุดมาให้เห็นบ้างว่าอยู่ในอังกฤษแน่ แต่ก็ไม่จะแจ้งขนาดนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้กว่า 3 เดือนที่เธอหนีหายไป...เธอเก็บตัวเงียบมาตลอดเวลา

 

...ครั้งนี้ทำไมเธอถึงไม่หลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกแล้ว หากประติดประต่อกับพฤติการณ์ทางการเมืองของ "ระบอบทักษิณ" ผู้สันทัดกรณีต่างฟันธงไปในทางเดียวกันว่า...ไม่มีอะไรที่เธอทำ (ตามที่พี่ชายสั่ง) แล้ว...ไม่หวังผลการเมือง เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน...เธอ และพี่ชายหวังผลทางการเมือง...หรือมั่นใจในอะไรบางอย่างแน่...เรื่องจึงออกมาเช่นนี้  

 

 

หรืออาจเป็นดั่งที่ นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ออกมาให้ความกระจ่าง ถึงหลักเกณฑ์การจะยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลังปรากฏตัวที่ประเทศอังกฤษว่า เธอจะต้องมีเหตุผลสำคัญว่าไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศของตนได้ เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้ง ข่มเหง รังแก ทำร้าย หรือถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นกรณีในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกกลั่นแกล้ง ข่มเหง หรือถูกดำเนินคดี อันมีเหตุเนื่องมาจากสังคม วัฒนธรรม ศาสนา หรือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น

ซึ่งผู้มีความประสงค์ขอลี้ภัยสามารถยื่นคำขอลี้ภัยได้ทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ โดยจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่อังกฤษเพื่อสอบถามถึงเหตุผลในการที่ขอลี้ภัย เช่น ถ้าเดินทางกลับไปประเทศของตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยจะถูกกลั่นแกล้ง ข่มเหง หรือถูกดำเนินคดีอย่างไร ทำไมถึงเกรงกลัวที่จะเดินทางกลับไปประเทศของตน และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษมีสิทธินำนักกฎหมาย เช่น ทนายความ เข้าไปพร้อมตัวเองในการสัมภาษณ์ด้วยได้ และในการยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษต้องมีหลักฐานแสดงถึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งอาจเป็นที่พักอาศัยของตนเองหรือเป็นของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้พักอาศัยก็ได้

 
 

นายธนกฤต กล่าวต่อไปว่า ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยสามารถที่จะระบุในคำขอลี้ภัยของตนเพื่อขอลี้ภัยให้คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยก็ได้ หากคู่สมรสและบุตรอยู่กับผู้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษในขณะยื่นคำขอลี้ภัย หรือคู่สมรสและบุตรจะเลือกที่จะยื่นคำขอลี้ภัยต่างหากก็ได้ ในกรณีที่คำขอลี้ภัยได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยต่อศาลอังกฤษได้

 

ถ้าหากได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษได้ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัย รวมทั้งคู่สมรสและบุตรจะได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากพ้นระยะเวลา 5 ปี แล้ว หากผู้ลี้ภัยยังสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองยังคงมีความเกรงกลัวที่จะต้องถูกกลั่นแกล้ง ข่มเหง หรือถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมหากเดินทางกลับไปประเทศของตนอยู่อีก ผู้ลี้ภัยก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในประเทศอังกฤษได้

 

"อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนใดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศอังกฤษกำหนดไว้ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนนั้นรวมทั้งคู่สมรสและบุตรก็อาจได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อพ้น 5 ปี แล้วก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในประเทศอังกฤษได้เช่นเดียวกัน" นายธนกฤต กล่าว

 

เป็นไปได้หรือไม่ว่า ต่อให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะไม่ได้สถานะขอผู้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษ (เพราะอังกฤษเคยบอกกับรัฐบาลไทยเช่นนี้มาก่อนหน้า-ผู้เขียน) หรือเรื่องกำลังจะกลับตาลปัตรอังฤษยอมกลืนน้ำลาย มอบสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่เธอ หรือต่อให้อังกฤษรักษาสัญญากับรัฐบาลไทย ไม่ได้สถานะผู้ลี้ภัยดังกล่าว แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่า เธออาจ "ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อพ้น 5 ปี แล้วก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในประเทศอังกฤษได้เช่นเดียวกัน" ตามที่นายธนกฤต ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญยิ่งนี้ไว้ และสื่อบางสำนักเริ่มวิเคราะห์ไปทางนั้นแล้วเช่นกัน

 

และหากเป็นเช่นนั้นจริง เธอก็อาจลอยนวลหลุดรอดเงื้อมมือกฎหมายไทยไปแบบรัฐไทยได้แต่มองตาปริบ ๆ แต่ทำอะไรไม่ได้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร...เรื่องนี้เชื่อแน่ว่าอีกไม่นานเกินรอ...ทุกอย่างจะกระจ่างชัดแน่ว่า...เหตุใดเธอจึง...เล่นเกมเอาล่อเอาเถิดเขย่ารัฐบาล คสช.ตรง ๆ เช่นนี้...เพราะวิสัยของ "ระบอบทักษิณ" เองก็มัก "ทะลุกลางป้อง" เก็บงำความลับได้ไม่นานเช่นกัน