ไม่อยากนอนคุกอย่าเสี่ยง!! อธิบดีศาลฯ ยันรอความชัดเจนคำสั่งแบน fb 3 แดงตัวเอ้แก๊งล้มเจ้า หลังพ้นสงกรานต์...รู้แน่?!

ไม่อยากนอนคุกอย่าเสี่ยง!! อธิบดีศาลฯ ยันรอความชัดเจนคำสั่งแบน fb "3 แดงตัวเอ้แก๊งล้มเจ้า" หลังพ้นสงกรานต์...รู้แน่?!

Publish 2017-04-17 12:44:44

 

ไม่อยากนอนคุกอย่าเสี่ยง!!  อธิบดีศาลอาญาสั่งตรวจสอบประกาศกระทรวงดิจิตอลฯ ที่อ้างคำสั่งศาลห้ามติดตาม-เผยแพร่เฟซบุ๊ก "3 แดงล้มเจ้า" ทั้งศักดิ์เจียม ปวิน และแอนดริว อดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ โดยระบุ ต้องเช็คว่ามีการยื่นคำร้องมาวันไหน และในคำร้องยื่นขออะไรบ้าง และศาลมีคำสั่งว่าอย่างไร แต่เนื่องจากติดวันหยุดสงกรานต์ เรื่องนี้จึงต้องรอจนถึงวันเปิดทำงานอีกครั้ง


วันนี้ (17 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง และรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ออกประกาศเรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยบุคคลตามประกาศประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 2.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ 3.นายแอนดริว แม็กเกรเกอร์ มาร์แชล อดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ ซึ่งทั้ง 3 คนล้วนสนับสนุนคนเสื้อแดงปีกที่ชอบหมิ่นสถาบัน


โดยระบุว่าศาลอาญา ได้มีคำสั่ง ให้ระงับการแพร่หลาย ดึงข้อมูล คอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ. ศ. 2550 จึงขอให้ประชาชน โดยทั่วไปหมวดการติดตาม ติดต่อเผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูล ของบุคคลตามประกาศนี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อไม่ให้เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ. ศ. 2550 ทั้งเจตนาและไม่เจตนาดังนี้


อย่างไรก็ดี เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ออกมาก่อนหน้าที่ทางราชการจะหยุดยาวเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์แค่เพียง 1 วัน ทางด้าน นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา จึงให้ความกระจ่างต่อสังคมต่อกรณีนี้ว่า  เรื่องการงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยในประกาศระบุว่า ศาลอาญา ได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไป งดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ เนื้อหา ข้อมูล ของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และ นายแอนดรูว์ แม็กเกรเกอร์ มาร์แชลล์ (Andrew MacGregor Marshall) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดว่าด้วย พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา ว่าขณะนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าวแต่ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบรายละเอียดไปแล้ว ว่ามีการยื่นคำร้องมาวันไหนในคำร้องยื่นขออะไรบ้าง และศาลมีคำสั่งว่าอย่างไร แต่เนื่องจากติดวันหยุดราชการ รายละเอียดตรงนี้คงต้องรอจนถึงวันทำการราชการ

 
ทั้งนี้ หลังกระทรวงดิจิตัลฯ ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวออกไป ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยนชน ซึ่งก็มักจะเคลื่อนไหวเป็นคุณกับฝ่ายเสื้อแดง จึงได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้โดยอ้างว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 12 เม.ย.60 นั้นไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้นแต่การกำหนดโดยกฎหมาย ประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนให้เลิกการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ข้อมูลของบุคคลทั้งสามนั้นกลับไม่มีการอ้างถึงฐานที่มาของอำนาจตามกฎหมายระบุไว้ ศูนย์ทนายความฯเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นเพียงแต่การ “สื่อสาร” ของกระทรวงดิจิทัลต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีฐานะเป็น “กฎ” หรือ “คำสั่ง” ซึ่งจะมีสภาพบังคับต่อประชาชนแต่อย่างใด
          

ศูนย์ทนายความฯ ยังอ้างด้วยว่า ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวจึงไม่ชัดเจน และอาจทำให้ประชาชนสับสน โดยศูนย์ทนายความฯ อ้างอีกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้ให้อำนาจศาลสั่งให้ประชาชนเลิกติดตามหรือติดต่อบุคคลใดได้
          

 


นอกจากนี้ ศูนย์ทนายความฯ ยังอ้างว่า การติดตาม หรือติดต่อบุคคลใดนั้นไม่ได้เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายใด เพราะจะผิดหรือไม่ผิดนั้นจะต้องพิจารณาจาก “เนื้อหา” ที่เผยแพร่ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการเผยแพร่ข้อมูลจากตัวบุคคลใดจะเป็นความผิด


อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนของเรื่องนี้ และไม่ทำให้ตัวเองเสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง คงต้องรอหลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์อย่างที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาให้ความเห็นแก่สังคม

 

อารมณ์ เคนหล้า สำนักข่าว Tnewsติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า