จี้ต่อมสำนึก!! อลงกรณ์ จวกนกม.ควรรู้กาละเทศะ ชิงดี-เด่น-ดังช่วยชาวนา แนะช่วยแบบปิดทองหลังพระ จะไม่สร้างปมขัดแย้ง

จี้ต่อมสำนึก!! "อลงกรณ์" จวกนกม.ควรรู้กาละเทศะ ชิงดี-เด่น-ดังช่วยชาวนา แนะช่วยแบบปิดทองหลังพระ จะไม่สร้างปมขัดแย้ง

Publish 2016-11-13 15:10:38

วันนี้ ( 13 พ.ย.)  นายอลงกรณ์ พลบุตร  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  กล่าวถึงการตอบโต้กันไปมาระหว่างนักการเมืองและพรรคการเมืองกรณีปัญหาราคาข้าว ว่า  ตนรู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อยากขอร้องบรรดานักการเมืองและพรรคการเมือง สำรวมกริยาด้วยการ "ลด - ละ - เลิก" กิจกรรมทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้ง ตอบโต้กันและกันในช่วงการไว้อาลัย
         

" ความจริงแต่ละคนแต่ละท่านเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ควรรู้ถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ ไม่ควรต้องให้ใครมาติติง  บางเรื่องก็ทำแบบ "ปิดทองหลังพระ" บ้างก็ได้ "  นายอลงกรณ์ กล่าวและว่า ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต่างดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระ เพราะรักและห่วงใยชาวนา และทำโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ  จึงไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศออกหน้าออกตา  ทำแบบจิตอาสาที่ชาวบ้านเขาทำกัน  ไม่ต้องชิงดีชิงเด่นชิงดัง และไม่ต้องกล่าวโจมตีกันและกัน  จนกลายเป็นวิวาทะทางการเมืองขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ และโซเชียลมีเดียทุกวันๆ เช่นที่ผ่านมา