ดุสิตโพลเผย "ปั่นเพื่อพ่อ-ปั่นเพื่อแม่" ทำคนไทย "สมหวัง" สุดในปี 58

Publish 2016-01-02 15:20:21

 

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ถึงสิ่งที่ "ผิดหวัง" และ "สมหวัง" ในรอบปี 2558 ระบุกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ-ปั่นเพื่อแม่" ทำคนไทยสมหวังสุด ขณะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ราคาพืชผลเกษตร สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนมากสุด

 

 

วันนี้ (2 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า  "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน ระหว่างวันที่ 2 - 30 ธ.ค.58  ในรอบปี 2558 หลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าบริหารประเทศท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคหลายๆ ประการ โดยสร้าง "ความสมหวัง" และ "ความผิดหวัง" ให้กับประชาชนในบางเรื่องบางประเด็น  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

1. "ความสมหวัง" ของประชาชนในรอบปี 2558

อันดับ 1 กิจกรรมเทอดพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ" และ "ปั่นเพื่อแม่" 90.92%

อันดับ 2 การจัดระเบียบของรัฐบาล ทำให้ผู้มีอิทธิพลลดน้อยลง 74.53%

อันดับ 3 ความตั้งใจทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 63.30%

อันดับ 4 การเร่งโครงการรถไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ 58.70%

อันดับ 5 การเอาใจใส่ประชาชน ลงพื้นที่ สั่งการข้าราชการ 50.88%

2. "ความผิดหวัง" ของประชาชนในรอบปี 2558

อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ 90.36%

อันดับ 2 การปราบปรามทุจริตยังไม่สำเร็จ ยังมีการทุจริตอยู่ 88.15%

อันดับ 3 การร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้ง 68.75%

อันดับ 4 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 57.52%

อันดับ 5 การปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 55.93%

 

ภาพ : www.newplus.co.th