สังขารไม่เที่ยง คำสอนสุดท้าย หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ก่อนมรณะภาพ

"สังขารไม่เที่ยง" คำสอนสุดท้าย หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ก่อนมรณะภาพ

Publish 2018-11-15 10:01:48


จากกรณี เฟซบุ๊กวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ โดยระบุถึง หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต แห่ง วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 22.22 น. สิริอายุ 104 ปี 73

 

 หลังอาพาธมาเป็นเวลานาน ก่อนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา และเนื่องจากหลวงปู่ไม่สามารถเทศน์ได้อีกต่อไป ทางลูกศิษย์จึงได้เปิดเทปบันทึกคำสอนของท่านเมื่อปี 2552 ซึ่ง หลวงปู่บุญฤทธิ์ ได้สอนภาวนาครั้งสุดท้าย โดยพูดเรื่องของ สังขาร ไว้ดังนี้

 


ตอนที่พระเทศน์ สอน และนำปฏิบัติภาวนานั้น เทวดา ทั้งหลายก็จะลงมาฟังและร่วมปฏิบัติภาวนาด้วยเช่นกัน เทวดานั้นมี “สังขาร” เช่นเดียวกับ มนุษย์  ทั้ง อสุรกาย สัตว์ ยักษ์ มนุษย์ เทวดา ไปจนถึง พรหม สรรพสิ่งที่เวียนวนอยู่ในวัฏสงสาร ก็ล้วนแต่มี “สังขาร” ทั้งสิ้น หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ “การปรุงแต่งของจิต” ในสังสารวัฏตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุด ทุกระดับชั้น ระดับจิต ก็ล้วนแล้วแต่มีการปรุงแต่งในจิตทั้งสิ้น

 

 จะปรุงแต่งแบบหยาบ (เป็นกาย เป็นธาตุขันธ์) หรือปรุงแต่งแบบละเอียด (เป็นอรูป) จะปรุงแต่งไปโดยอกุศล (นรก เดรัจฉาน) หรือ ปรุงแต่งไปโดยกุศล (สวรรค์) ก็ยังเป็นการปรุงแต่ทั้งสิ้น พูดง่ายๆ คือ “ไม่มีสภาวะจิตใดที่ไม่ปรุงแต่ง เว้นจากจิตแห่งอริยะบุคคล” การทำให้เราเท่าทันและพ้นไปจากอำนาจการปรุงแต่งของจิต ตัดวงจรแห่งความทุกข์ และการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นมีเพียงการภาวนาเท่านั้น จะเป็น 1 ชม. จะได้ครึ่งชั่วโมง หรือทำได้แค่ 10-15 นาทีก็ต้องเพียรพยายามที่จะทำให้ได้”

 

 

สำหรับหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต  อดีตเป็นนักศึกษาจบปริญญาจากต่างประเทศ เป็นข้าราชการหนุ่มที่มีอนาคตสดใส แต่ด้วยความเลื่อมใสปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จึงลาออกจากราชการ แล้วออกบวชและปฏิบัติธรรมแบบถวายชีวิตต่อพระศาสนา ออกธุดงค์อยู่ตามป่าตามเขาโดยตลอด หลวงปู่บุญฤทธิ์เป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ทั้งพระและโยมในวงพระธุดงค์กรรมฐานรู้จักเป็นอย่างดี และเป็นศิษย์กรรมฐานของพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน หลวงพ่อลี ธมฺมธโร และออกป่าติดตาม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม นานถึง 9 ปี

 

 

 

 

ขอขอบคุณ เพจวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน