ครม.มีมติแล้วกัญชา-กระท่อมให้ใช้รักษา มีระยะเวลา 5 ปี!

ครม.มีมติแล้ว"กัญชา-กระท่อม"ให้ใช้รักษา มีระยะเวลา 5 ปี!

Publish 2018-11-13 14:40:13


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ หลัง สนช. มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล พิจารณาร่าง กฎหมายฉบับนี้ โดย ให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปส. มีอำนาจ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ควบคุมการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งต้องได้ความยินยอมจากหน่วยงานที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้กำกับดู ให้มีกัญชาและกระท่อมไว้ในครอบครองไม่เกินความจำเป็น หรือ มีไว้ใช้สำหรับรักษา โดยเฉพาะ หรือจำเป็นในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และให้ใช้กัญชา เพื่อการรักษาโรค ที่จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ประกอบโรคศิลป์ หรือเพื่อการรักษาวิจัย  

 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต จำหน่าย กัญชาได้ ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดย ปส. มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่ปลูก ผลิต หรือทดสอบกัญชา และกำหนด พื้นที่เสพ โดยไม่มีความผิด โดยกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ควบคุม ไว้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาควบคุม ซึ่งขณะนี้ มีกว่า 20 ประเทศ ที่ใช้ประโยชน์ จากกัญชา ในการรักษาโรค เช่น สหัฐอเมริกา เบลเยี่ยม แคนนาดา เนเธอแลนด์ เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้มีการประกาศให้เสพพืชกัญชาและกระท่อมได้ในบางพื้นที่ ซึ่งจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงสาธารณะสุข กำหนดและเห็นว่า เหมาะสม ซึ่งจะใช้ในทางการแพทย์ เพื่อการรักษาไม่ใช่ใครจะปลูกไว้หลังบ้านก็ได้ ซึ่ง ปปส. จะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดพื้นที่ รวมถึง ผู้ที่จะนำไปสกัดผลิตเป็นยาต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้นำไปผลิตไม่ใช่ใครก็ได้นำไปทำได้อย่างอิสระ

 

 

ทั้งนี้ เมื่อ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ กระทรวงสาธารณะสุข จะเป็นผู้ควบคุม ทั้งการนำไปใช้ การผลิต มีระยะเวลา 5 ปี จากร่างของ สนช. ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา และ มี 26 ประเทศที่ ได้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ อาทิ สหรัฐอเมริกาแคนาดา เบลเยียม อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ส่วนพืชกระท่อมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังค้างบัญชีกระท่อมไว้อยู่ในบัญชียาเสพติด สำหรับร่าง พรบ.ฉบับนี้ คณะรัฐมนตรี จะส่งกลับไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อดำเนินการพิจารณาคาดว่าภายในสัปดาห์นี้

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
HASTAG :