ทำไมยังต้องฝืนสร้าง?? "ดร.สามารถ"ชี้เข้าออกเทอร์มินัล2"ยากยิ่งกว่าขึ้นเขาวงกต"กว่าจะได้ขึ้นเครื่องเล่นเอาเหนื่อย

Publish 2018-11-05 14:31:03


 อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือ เทอร์มินัล 2 ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ  ที่ ทอท.พยายามเดินหน้าก่อสร้างทั้งที่ผิดไปจากแผนแม่บท ขณะที่ "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์"  อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  ที่เกาะติดและปลุกกระแสให้สังคมได้รับรู้ถึงความไม่ชอบไม่โปร่งใส โดยก่อน

ล่าสุด ว้นที่ 5 พ.ย. "ดร.สามารถ" โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว  พร้อมชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อน ของการออกแบบการใช้เส้นทางของเทอร์มินัล 2

 "เข้า-ออก" เทอร์มินัล 2
ยากยิ่งกว่า "ขึ้นเขาวงกต"

ตามที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บทในสนามบินสุวรรณภูมิจะก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายประการ หนึ่งในปัญหาดังกล่าวก็คือการเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 จะยุ่งยากและซับซ้อนมาก พอเข้าได้แล้ว จะหาที่จอดรถก็ยากมาก เนื่องจากในเทอร์มินัล 2 ไม่มีที่จอดรถ แต่ที่จอดรถไปแอบอยู่ในอาคารบริการท่าอากาศยานครบวงจร (Airport Multiplex Building หรือ AMB) ซึ่งอยู่ถัดจากเทอร์มินัล 2 โดยมีที่จอดรถในอาคารน้อยมาก ทำให้ผู้ใช้บริการเทอร์มินัล 2 ส่วนใหญ่จะต้องไปจอดรถภายนอกอาคารดังที่ผมได้เขียนรายละเอียดไว้ในบทความเรื่อง “อนิจจา! หาที่จอดรถเทอร์มินัล 2 แทบไม่เจอ” ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเช็กอินเรียบร้อยแล้ว จะไปขึ้นเครื่องบินก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automated People Mover หรือเอพีเอ็ม) ถึง 3 สาย ประกอบด้วยเอพีเอ็มลอยฟ้า 2 สาย และเอพีเอ็มใต้ดิน 1 สาย ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง "1 เดียวในโลก" ใช้เทอร์มินัล 2 ต้อง "ลอยฟ้า-มุดดิน”

บทความนี้เป็นความที่ 9 ของผมซึ่งเขียนเกี่ยวกับการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บท โดยจะชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อนในการเดินทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีโอกาสขับรถหลงทางสูง

ในการออกแบบถนนเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 นั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้เข้าประกวดแบบ ซึ่งผมไม่ทราบว่าผู้เข้าประกวดแบบทั้ง 4 ราย ได้ออกแบบถนนเข้า-ออกไว้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ผมรู้ดีว่าการออกแบบถนนเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ให้ได้แบบที่สมบูรณ์และใช้งานได้ดีนั้นเป็นเรื่องยากลำบากมาก เพราะพื้นที่หน้าเทอร์มินัล 2 มีจำกัด เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บทไม่เหมาะสมนั่นเอง

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างของผมนั้นถูกต้อง ผมและทีมงานจึงได้พยายามออกแบบถนนเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ขึ้นมา โดยให้มีเส้นทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 จำนวน 3 เส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเทอร์มินัล 2 ได้รับความสะดวกมากที่สุด ซึ่งเส้นทางเข้า-ออกทั้ง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) เส้นทางระหว่างเทอร์มินัล 2 กับมอเตอร์เวย์ (2) เส้นระหว่างเทอร์มินัล 2 กับเทอร์มินัล 1 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการไปมาระหว่างเทอร์มินัลทั้งสอง เนื่องจากบางคนอาจจะไปผิดเทอร์มินัล หรืออาจจะต้องการไปรับญาติพี่น้องที่อีกเทอร์มินัล เป็นต้น และ (3) เส้นทางระหว่างเทอร์มินัล 2 กับอาคารจอดรถของเทอร์มินัล 1 เนื่องจากบางคนอาจจะต้องการไปจอดรถที่อาคารจอดรถของเทอร์มินัล 1 เป็นต้น

ผมยอมรับว่าเป็นการยากมากที่จะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้เส้นทางได้ เนื่องจากมีถนนหลายสาย ดังนั้น ก่อนอ่านคำอธิบายเส้นทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ข้างล่างนี้ ขอให้ดูภาพเคลื่อนไหว (Animation) แล้วตามด้วยดูรูปประกอบอีก 2 รูป ประกอบด้วยรูปที่ 1 แสดงเส้นทางเข้าสู่เทอร์มินัล 2 และรูปที่ 2 แสดงเส้นทางออกจากเทอร์มินัล 2 โดยให้สังเกตว่า เส้นสีชมพูคือถนนเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสำหรับเข้า-ออกเทอร์มินัล 1 และเส้นสีเขียวคือถนนใหม่ที่ผมและทีมงานได้ออกแบบเบื้องต้นไว้สำหรับเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ซึ่งรายละเอียดในการใช้เส้นทางมีดังนี้

 

รูปที่ 1 เส้นทางเข้าสู่เทอร์มินัล 2 มี 3 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางจากมอเตอร์เวย์
จากด้านซ้ายมือในรูป รถจะวิ่งบนถนนเดิม (สีชมพู) จนกระทั่งถึงทางแยก A ก็จะเบี่ยงซ้ายไปใช้ถนนใหม่ (สีเขียว) วิ่งไปจนถึงเทอร์มินัล 2

 

2. เส้นทางจากเทอร์มินัล 1 
เริ่มจากด้านขวามือในรูป โดยวิ่งออกจากเทอร์มินัล 1 บนถนนเดิม (สีชมพู) ไปจนถึงจุดกลับรถ Y แล้วกลับรถ จากนั้นวิ่งไปจนถึงทางแยก A จึงเบี่ยงซ้ายไปใช้ถนนใหม่ (สีเขียว) แล้ววิ่งไปจนถึงเทอร์มินัล 2 เส้นทางนี้คิดเป็นระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร

 

3. เส้นทางจากอาคารจอดรถของเทอร์ทินัล 1 
เริ่มจากด้านขวามือในรูป โดยวิ่งออกจากอาคารจอดรถของเทอร์มินัล 1 บนถนนเดิม (สีชมพู) ไปจนถึงจุดกลับรถ Y แล้วกลับรถ จากนั้นวิ่งไปจนถึงทางแยก A จึงเบี่ยงซ้ายไปใช้ถนนใหม่ (สีเขียว) แล้ววิ่งไปจนถึงเทอร์มินัล 2 เส้นทางนี้คิดเป็นระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร

 

รูปที่ 2 เส้นทางออกจากเทอร์มินัล 2 ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางไปสู่มอเตอร์เวย์
ออกจากเทอร์มินัล 2 โดยวิ่งบนถนนใหม่ (สีเขียว) แล้วใช้สะพานกลับรถที่จุดกลับรถ X วิ่งไปจนถึงจุดทางร่วมซึ่งเชื่อมถนนใหม่ (สีเขียว) กับถนนเดิม (สีชมพู) จากนั้นเบี่ยงขวาเข้าใช้ถนนเดิม (สีชมพู) แล้ววิ่งไปจนถึงมอเตอร์เวย์

2. เส้นทางไปสู่เทอร์มินัล 1
ออกจากเทอร์มินัล 2 โดยวิ่งบนถนนใหม่ (สีเขียว) แล้วใช้สะพานกลับรถที่จุดกลับรถ X จากนั้นวิ่งไปจนถึงจุดทางร่วมซึ่งเชื่อมถนนใหม่ (สีเขียว) กับถนนเดิม (สีชมพู) แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ถนนเดิม (สีชมพู) วิ่งไปจนถึงจุดกลับรถ Y แล้วกลับรถ วิ่งบนถนนเดิม (สีชมพู) จนถึงทางแยก B จึงเลือกใช้ถนนเข้าสู่เทอร์มินัล 1 เส้นทางนี้คิดเป็นระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร

3. เส้นทางไปสู่อาคารจอดรถของเทอร์มินัล 1
ออกจากเทอร์มินัล 2 โดยวิ่งบนถนนใหม่ (สีเขียว) แล้วใช้สะพานกลับรถที่จุดกลับรถ X จากนั้นวิ่งไปจนถึงจุดทางร่วมซึ่งเชื่อมถนนใหม่ (สีเขียว) กับถนนเดิม (สีชมพู) แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ถนนเดิม (สีชมพู) วิ่งไปจนถึงจุดกลับรถ Y แล้วกลับรถ วิ่งบนถนนเดิม (สีชมพู) จนถึงทางแยก B แล้วเปลี่ยนไปใช้ถนนเข้าสู่อาคารจอดรถของเทอร์มินัล 1 เส้นทางนี้คิดเป็นระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร

 

  

นอกจากเส้นทางออกจากเทอร์มินัล 2 ทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าวแล้ว ยังมีอีก 1 เส้นทาง กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ขับรถออกจากเทอร์มินัล 2 แล้วต้องการกลับไปที่เทอร์มินัล 2 อีกครั้ง สามารถทำได้โดยวิ่งออกจากเทอร์มินัล 2 บนถนนใหม่ (สีเขียว) แล้วใช้สะพานกลับรถที่จุดกลับรถ X จากนั้นวิ่งไปจนถึงจุดกลับรถ Z แล้วกลับรถ วิ่งถนนใหม่ (สีเขียว) ไปจนถึงเทอร์มินัล 2

หลังจากได้ดู Animation และรูปประกอบรวมทั้งได้อ่านคำอธิบายการใช้เส้นทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 แล้ว ผู้ติดตามเรื่องนี้คงพอจะเห็นถึงข้อด้อยของเส้นทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ดังนี้

1. ยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้ผู้ขับรถสับสน มีโอกาสหลงทางสูง
2. มีระยะทางไกลทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
3. มีโอกาสทำให้รถติดบนมอเตอร์เวย์และต่อเนื่องมาถึงทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 1 และเทอร์มินัล 2 เนื่องจากเทอร์มินัล 1 และเทอร์มินัล 2 ตั้งอยู่บนฝั่งมอเตอร์เวย์ ผู้ขับรถส่วนใหญ่จึงเลือกใช้มอเตอร์เวย์เข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้มีปริมาณรถจำนวนมากบนมอเตอร์เวย์
4. จะทำให้เส้นทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิขาดความสวยงาม เพราะจะมีสะพานกลับรถถึง 3 สะพาน พาดผ่านอยู่ข้างบน

อ่านมาถึงจุดนี้ คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่า การเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 นั้นยากมาก และคงไม่มากเกินไปที่ผมได้เปรียบเทียบว่า “ยากยิ่งกว่าขึ้นเขาวงกต” ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเข้าเทอร์มินัล 2 ได้แล้วยังจะต้องหาที่จอดรถที่มีอยู่เพียงน้อยนิดด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกัน อีกทั้ง เมื่อจะขึ้นเครื่องบิน ยังจะต้องขึ้นรถไฟฟ้าไร้คนขับถึง 3 สาย ทั้งลอยฟ้าและใต้ดินด้วยความเหนื่อยล้ากว่าจะได้ขึ้นเครื่องบิน

จากการที่การก่อสร้างเทอร์มินัล 2 บนตำแหน่งที่ผิดแผนแม่บทจะก่อให้เกิดปัญหามากมายตามที่ผมได้สาธยายมาแล้วหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ ทอท.จึงไม่ควรฝืนที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บทต่อไป แต่ควรเร่งขยายเทอร์มินัล 1 ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ซึ่งสามารถทำได้เร็วกว่า และถูกกว่าการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บท หลังจากนั้น จึงก่อสร้างเทอร์มินัล 2 บนฝั่งถนนบางนา-ตราดตามแผนแม่บท ซึ่งจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิของเราทุกคนมีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ด้านความสมดุลในการใช้งาน และด้านความสง่างาม

หาก ทอท.ต้องการพัฒนาให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินระดับแนวหน้าของโลกก็ควรยกเลิกการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บท มิฉะนั้น อันดับของสนามบินสุวรรณภูมิจะหล่นลงไปต่ำกว่าอันดับในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 36 ของโลกอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสในการเป็นสนามบินระดับแนวหน้าของโลกอย่างน่าเสียดาย
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ติดตามข่าวอื่นๆ