พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแจงแล้ว ปมดราม่ารองเท้าสีคล้ายธงชาติ ชี้เป็นสากล เอาผิดใครไม่ได้!

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแจงแล้ว ปมดราม่ารองเท้าสีคล้ายธงชาติ ชี้เป็นสากล เอาผิดใครไม่ได้!

Publish 2018-10-15 15:02:14


พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแจงดราม่ารองเท้าสีคล้ายธงชาติ เผยสีเป็นสีสากล ไม่มีใครสามารถจดลิขสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้ ส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2522 บังคับใช้ได้ในประเทศเท่านั้น
 จากกรณีที่เพจ Vogue Paris บริษัทแฟชั่นชั้นนำระดับโลก โพสต์รูปภาพรองเท้าสนีกเกอร์มีแถบสีสายคาดรองเท้าคล้ายธงชาติไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวไทยบางกลุ่มที่มองว่าไม่เหมาะสมนั้น (อ่านข่าว วิจารณ์ยับ! เพจ “Vogue Paris” โพสต์ภาพสนีกเกอร์ส้นสูง มีสายรัดคล้าย “ธงชาติไทย”)
 

 

 

 

ล่าสุดเมื่อค่ำวานนี้ (14 ต.ค. 2561) เพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้
1.สีแดง, สีขาว, สีน้ำเงิน เป็นสีสากล ไม่มีผู้ใดสามารถนำไปจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองหรือประเทศตนเองได้
2.ลักษณะแถบสี สัดส่วนแถบสี และสัดส่วนผืนธงที่เป็น “ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย” ต้องเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในมาตราที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2460 และประเทศไทยได้ใช้หลักเกณฑ์นี้เพื่อระบุความเป็นธงชาติไทยประกาศให้โลกรู้มาจนถึงประกาศพระราชบัญญัติธงปีพระพุทธศักราช 2522

  

ค่ามาตรฐานสีธงชาติไทย // ค่าสีแดง RGB 165-25-49 // ค่าสีขาว RGB 244-245-248 ค่าสีน้ำเงิน RGB 45-42-74

 

ส่วนกรณีที่มีการกำหนดบทลงโทษตามมาตรา 53  ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ดังต่อไปนี้
(1) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจําลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(2) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (1)
(3) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควร
(4) ประดิษฐ์ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร
(5) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (4) โดยไม่สมควร
 

 

 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 54 ผู้ใดกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้ บัญญัติกําหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 

 

ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ที่ออกแบบสายรองเท้าเป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศและเกิดขึ้นที่ประเทศอื่น โดยกฎหมายธงว่าด้วยบทลงโทษหมวด 10 มาตรา 53 (3) ตามพระราชบัญญัติธงนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์หรือสามารถนำไปบังคับประเทศอื่นๆ ได้ ส่วนในราชอาณาจักรไทยต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายของประเทศตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์