ด่วนที่สุด ธ.เลือดศิริราช ต้องการเลือดสำรองหมู่ A ล่าสุดอยู่ในระดับวิกฤต (รายละเอียดการให้บริจาค)

ด่วนที่สุด ธ.เลือดศิริราช ต้องการเลือดสำรองหมู่ A ล่าสุดอยู่ในระดับวิกฤต (รายละเอียดการให้บริจาค)

Publish 2018-10-05 16:42:52


อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ต้องใช้เลือดในการรักษา ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนเลือดสำรองหมู่ เอ ในระดับวิกฤต

 
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือดเพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วย โดยที่ไม่ต้องขอรับจากสภากาชาดไทยที่ต้องกระจายเลือด ให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

 

สามารถบริจาคเลือดได้ที่ ตึก 72 ปี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด 0 2419 7492, 0 2419 8081 ต่อ 123, 128

 

 อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคเลือด ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่าง น้อย 6 ชั่วโมง น้ าหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย และต้องไม่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งด สูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์