เห็นด้วยไหม? นักสิทธิฯ ดิ้นไม่เลิก ตั้งโครงการยุติโทษประหาร ดันร่าง พ.ร.บ.จำคุกตลอดชีวิต (รายละเอียด)

เห็นด้วยไหม? นักสิทธิฯ ดิ้นไม่เลิก ตั้งโครงการยุติโทษประหาร ดันร่าง พ.ร.บ.จำคุกตลอดชีวิต (รายละเอียด)

Publish 2018-09-06 13:04:19

วานนี้ (06/08/2561) มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมหารือแนวทางการใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตโดยมีการยกร่าง “พ.ร.บ.การใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิต พ.ศ….” เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโทษทางอาญา จากโทษประหารเป็นจำคุกตลอดชีวิต ด้วยความจำเป็นที่จะปกป้องสังคมจากอาชญากรรมร้ายแรง ตลอดจนเยียวยาผู้เสียหายโดยตรงจากอาชญากรรมดังกล่าว

โดยตัวอย่างจากผู้ร่วมเสวนา เช่น นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ชี้แจงว่า การลงโทษประหารชีวิตแม้เป็นการลงโทษที่เด็ดขาด แต่มีข้อศึกษาทางอาชญวิทยาว่า โทษประหารชีวิตไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการป้องกันอาชญากรรม

 หรือป้องปรามผู้ที่จะกระทำผิดให้เกิดความยับยั้งชั่งใจก่อนลงมือกระทำการ ประกอบกับสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติให้พักใช้การประหารชีวิตในขณะที่กำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ เพราะการประหารชีวิตไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกลงโทษได้กลับตัวกลับใจ อีกทั้งกรณีการตัดสินคดีที่มีข้อผิดพลาดด้านพยานหลักฐาน ก็ทำให้ไม่สามารถคืนความยุติธรรมได้
 

 


นอกจากนี้การประหารชีวิตเป็นการลิดรอนสิทธิในชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จึงสมควรใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตอย่างมีขั้นตอน โดยให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางในเรื่องโทษจำคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต รวมถึงวิธีป้องกันอาชญากรรมและการเยียวยาผู้เสียหาย ตลอดจนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับสังคมด้วยเช่นกัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี