ไฟฉุกเฉินมีไว้เอาชนะกัน !!!! คนใช้ถนนอัดคลิป "รถฉุกเฉิน" ขับปาดไปมา "รถกระบะ" !?!แถมเปิดไฟฉุกเฉินขอทาง (คลิป)

Publish 2018-07-06 12:44:40

 

       เมื่อไม่นานนี้เฟซบุ๊ก บ้านสวน หัตถีรัตน ได้ออกมาโพสต์คลิป ขณะขับรถอยู่บนถนนแล้วพบเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยบังเอิญ

ซึ่งในคลิปเป็นเหตุการณ์ของรถเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ที่ขับปาดซ้าย ขวา หวังแซงกระบะ แต่ไม่เป็นผล จนต้องลงมาเคลียร์

กับซึ่งหนุ่มรายนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองคุยอะไรกัน แต่ที่หนุ่มรายนี้รับไม่ได้คือรถฉุกเฉินนั้นได้ทำการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อแซงรถกระบะ

ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์การร้ายแรงเกิดขึ้นแม้แต่น้อย  

.

 
 

     โดยหนุ่มรายนี้โพสต์ว่า...

“เมื่อไฟฉุกเฉินมีไว้เอาชนะกัน”
วันนี้ 6 ก.ค.61 เวบาประมาณ 11.00 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนพหลโยธิน ขาเข้า กทม. ช่วงจังหวัดอ่างทอง ถึง พระนครศรีอยุธยา ขับตามรถฉุกเฉินไม่ทราบว่าของหน่วยงานไหน ก่อนหน้าไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินขอทาง หลังจากมีการแซงปาดหน้ากับรถกระบะวีโก้ แซงปาดไปมาหลายครั้ง จนลงจากรถจอดกลางถนนคนขับรถฉุกเฉินลงจากรถชี้หน้า ไม่ทราบว่าคุยอะไรกัน และออกตัวขับปาดหน้าไปมาอีกหลายครั้ง ระยะทางเกือบสิบกิโลเมตร 
คลิปทั้งหมดอยู่กล้องหน้ารถผม

.

.

.

 


 

ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้าคุณมีปัญหาอะไรกันแต่ไฟฉุกเฉินมีไว้เพื่อเกิดเหตุขอทางกับผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ที่ผมเห็นคุณเปิดไฟฉุกเฉินขอทางเพื่อต้องการชนะรถคันที่คุณมีปัญหากับเขาคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฉุกเฉิน ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่คุณขาดสติยับยั่งควบคุมอารมณ์ 

 

       ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 ได้ให้คำนิยามของ “รถฉุกเฉิน” ไว้ว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้ และ พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติของรถฉุกเฉินไว้ ดังนี้

มาตรา ๗๕ ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้
(๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร
๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี

มาตรา ๗๖ เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด
(๒) สำหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
(๓) สำหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก
ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และต้องใช้ความระมัดระวังต ามควรแก่กรณี

.

.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย

ติดตามข่าวอื่นๆ