ด่วนที่สุด!!! สำนักงานประกันสังคมเผย เตรียมขยายฐานเพดานเงินประกันสังคม จาก 750 เป็น 1000!!!

ด่วนที่สุด!!! สำนักงานประกันสังคมเผย เตรียมขยายฐานเพดานเงินประกันสังคม จาก 750 เป็น 1000!!!

Publish 2018-06-12 15:26:53


 แพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือนสำหรับเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำความเข้าใจกับผู้ประกันตน แต่คงจะไม่ได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้ว เนื่องจากมีการทำมาแล้วถึง 12 ครั้ง มากกว่าหน่วยงานใดดังนั้น ขณะนี้จึงใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ ซึ่งมีผู้ที่เข้าใจหลักการดังกล่าวมากกว่าครึ่งแล้ว หากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยเกิน 80% คิดว่าน่าจะสามารถเดินหน้าต่อไป โดยช่วงเวลาที่จะประกาศใช้นโยบายอยู่ที่ความเข้าใจของผู้ประกันตน ตอนนี้คนที่ยังคัดค้านเป็นเพราะยังไม่เข้าใจและเป็นกลุ่มเดิมๆ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจด้วย 

นพ.สุรเดช กล่าวว่า การเก็บเงินสมทบยังคงเก็บในอัตราเดิมคือ 5% แต่ที่ทำอยู่คือการขยายฐานเพดานเงินเดือนในการคำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ดังนั้น คนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ก็จ่ายเท่าเดิมคือ 750 บาทต่อเดือน ถ้าเงินเดือน 16,000 บาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท เงินเดือน 18,000 บาท จ่ายสมทบเพิ่มเป็น 900 บาท และหากฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาท เป็นต้น

 โดยสรุปคือ คนที่ฐานเงินเดือนน้อยจ่ายเท่าเดิม คนที่ฐานเงินเดือนสูงก็จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่สิทธิประโยชน์ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ติดตามข่าวอื่นๆ