สวนดุสิตโพลปชช.ต้องการให้รัฐบาลปลดล็อคพรรคการเมืองชี้ตั้งสนธยา คุณปลื้มหวังสร้างแนวร่วม

"สวนดุสิตโพล"ปชช.ต้องการให้รัฐบาลปลดล็อคพรรคการเมืองชี้ตั้ง"สนธยา คุณปลื้ม"หวังสร้างแนวร่วม

Publish 2018-04-22 13:08:07

22เม.ย. 61 จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น ในช่วงนี้ โดยเฉพาะประเด็นการแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการเมืองอย่างร้อนแรง ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทำให้สังคมมองว่าอาจมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง "สวนดุสิตโพล" สำรวจความคิดเห็นประชาชน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “กระแสวิพากษ์วิจารณ์  เรื่องการเมืองอย่างร้อนแรง” ในขณะนี้
อันดับ 1 เป็นสิทธิของทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นได้    50.42% 
อันดับ 2 ประชาชนได้รับข้อมูล ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแง่มุม   33.89%
อันดับ 3 น่าเบื่อ เป็นเกมการเมือง ทะเลาะ โจมตีกันไปมา    29.69%
อันดับ 4 อยากให้มีการเลือกตั้ง ปลดล็อคพรรคการเมือง     18.21%
 อันดับ 5 รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็น ชี้แจง อธิบายให้เข้าใจตรงกัน   15.69%

2. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”  กรณีแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมือง 
อันดับ 1 รัฐบาลต้องการดึงพรรคการเมืองเข้ามาร่วมทำงาน สร้างแนวร่วม 40.20% 
อันดับ 2 เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมือง ขยายอำนาจ 33.01%  
อันดับ 3 ต้องรอดูท่าที และผลงานว่าจะเป็นอย่างไร 28.10%

ส่วนกรณีแต่งตั้ง นายอิทธิพล คณุ ปลื้ม เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อันดับ 1 ไม่อยากให้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 40.78% อันดับ 2 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ต้องการสร้างฐานเสียง 30.14%  อันดับ 3 เป็นคนที่มีประสบการณ์ มีผลงาน ขอให้ตั้งใจทำงาน 29.43% 

และ กรณีแต่งตั้ง นายสกลธีภทัทิยกุล เป็นรองผ้วู่าราชการ กทม.
อันดับ 1 เป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง มีความใกล้ชิดกับนายสุเทพ 35.85% 
อันดับ 2 รอพิสจูน์ผลงาน ควรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 33.21% 
อันดับ 3 เป็นเรื่องการเมือง อยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน 31.32%นอกจากนี้เมื่อถามว่า จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น ประชาชนมอง“ทิศทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งครั้งหน้า”  อย่างไร?  
อันดับ 1 มีพรรคการเมืองหลากหลาย น่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น 39.33% 
อันดับ 2 อาจเกิดความเคลื่อนไหว ขัดแย้งวุ่นวาย 28.87%
อันดับ 3 อยากให้มีนักการเมืองที่เป็นคนร่นุ ใหม่ไม่ใช่คนกลุ่มเดิม ๆ 21.34% 
อันดับ 4 กำหนดการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล 17.15% 
อันดับ 5 บรรยากาศทางการเมืองคึกคัก ประชาชนสนใจข่าวการเลือกตั้ง 15.90%

และเมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ ในขณะนี้สมควรให้อิสระกับพรรคการเมือง (ปลดล็อค) แล้วหรือยัง?   
อันดับ 1 ควรปลดล็อคโดยไม่มีเงื่อนไข 44.47% เพราะ เป็นประชาธิปไตย เกิดความเท่าเทียม พรรคการเมืองมีอิสระทำกิจกรรมได้ ช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ได้เห็นท่าทีของแต่ละพรรค ฯลฯ  
อันดับ 2 ควรปลดล็อคแต่มีเงื่อนไข 36.45% คือ มีกฎเกณฑ์ร่วมกัน ไม่สร้างความขัดแย้ง วุ่นวาย ต้องแสดงความโปร่งใส กำหนดขอบเขตบทลงโทษ ที่ชัดเจน ฯลฯ 
อันดับ 3 ไม่ควรปลดล็อค 19.08%เพราะ อาจเกิดการเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง บ้านเมืองไม่สงบ วุ่นวาย รัฐบาลอาจควบคุมดูแลยาก

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์