เล็กๆทำใหญ่ๆก็ยิ่งต้องทำ!!พล.ท.นันทเดชปรบมือดังๆให้นายกลุงตู่เอาจริงลงดาบฟันขรก.ขี้ฉ้อไม่ยืดเยื้อ แนะอย่าลืมคดีใหญ่อีกหลายเรื่อง

"เล็กๆทำใหญ่ๆก็ยิ่งต้องทำ"!!"พล.ท.นันทเดช"ปรบมือดังๆให้"นายกลุงตู่"เอาจริงลงดาบฟันขรก.ขี้ฉ้อไม่ยืดเยื้อ แนะอย่าลืมคดีใหญ่อีกหลายเรื่อง

Publish 2018-04-13 10:22:46

13 เม.ย.61 สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่งผลให้คดีทุจริตในวงราชการ ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละคดีสร้างความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนมหาศาล

โดยล่าสุดได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการลงโทษอย่างจริงจังและรวดเร็วต่อข้าราชการที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์" อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย แห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ข้อความ
ถึงการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เอาใจใส่ในการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง ไม่ยืดเยื้อ เหมือนรัฐบาลอื่นๆ และต้องไม่ลืมจัดการกับคดีทุจริตใหญ่อีกหลายคดี โดยระบุว่า ...

คดีทุจริตของข้าราชการ4คดี ที่นายกลุงตู่ กำหนดการให้การสืบสวนต้องหาข้อ 
ยุติเสร็จสิ้น ลงในเดือนเมษายนนี้

ประกอบด้วย (1) คดีโกงเงินสงเคราะผู้ยากไร้ (2) คดีโกงนักเรียน กองทุนเสมาพัฒนา 
(3) ทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษา (มีเด็กเข้าเรียนไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ รวมทั้งการจัดหาหนังสือ 
ตรงตามความจริงเพียง20%) และ (4) การทุจริตรถดูดโคลน รถขนขยะ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 


คดี4 เรื่องเหล่านี้ รัฐบาลกำหนดให้มีการสืบสวนอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการช่วยเหลือกัน 
ตั้งกรรมการสอบวินัย ( ไล่ออก ปลัด,รองปลัด ออก2คน ผู้ชำนาญการ1คน) 
บางคดีส่งต่อให้ ปปช. และ ปปง.สอบเส้นทางการเงิน

นอกจากนั้นเมื่อ27มี.ค.2561 ครม.ยังมีมติออกมาตรการคุมเรื่องการทุจริตของข้าราชการ 
เพิ่มเติมอีก เช่น ถ้ามีข้อร้องเรียน ต้องสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นภายใน7วัน ฯลฯ

เรื่องเหล่านี้ควรชมรัฐบาลนี้ ที่เอาใจใส่เรื่องการทุจริตอย่างจริงจัง ไม่ยอมยืดเยื้อ 
เหมือนรัฐบาลอื่นๆ ต้องปรบมือให้ดังๆเลย 
แต่ก็อย่าลืมว่ามีเรื่องทุจริตขนาดใหญ่ กว่าเรื่องเหล่านี้อีกหลายเรื่อง 
ที่ควรติดตามหาผลโดยรวดเร็วอีกเช่นกัน 
"เล็กๆทำ ใหญ่ๆก็ยิ่งต้องทำ" ครับ
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์