เสียงประชนชน !?!?! ฟังชัดๆ อยากได้แบบนี้ "พรรคการเมืองใหม่" 5 อันดับ ...งานนี้ดูแล้วจะทำได้ไหม (มีคลิป)

Publish 2018-03-12 15:50:27

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ประชาชนคาดหวังอะไร ? ต่อ พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่” 
อันดับ 1 มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ร้อยละ 48.30 
อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ ร้อยละ 43.98 อันดับ 3 มีหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ร้อยละ 35.34 อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ มีนโยบายที่ดี มีแนวคิดใหม่ๆ ร้อยละ 31.02 และ
อันดับ 5 ไม่สร้างความขัดแย้ง สาดโคลนกันไปมา ร้อยละ 28.14 (มีคลิป)