นิด้าโพลชี้คนอยากเลือกตั้ง แต่ถ้าบ้านเมืองไม่ปกติ พรรคการเมืองยังไม่พร้อม ก็ยอมรับได้ถ้าต้องเลื่อนไปอีก

"นิด้าโพล"ชี้คนอยากเลือกตั้ง แต่ถ้าบ้านเมืองไม่ปกติ พรรคการเมืองยังไม่พร้อม ก็ยอมรับได้ถ้าต้องเลื่อนไปอีก

Publish 2018-03-04 09:35:18

"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เชื่อมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.60 ระบุว่า เหมาะสม และร้อยละ 20.40 ระบุว่า ไม่เหมาะสม  ด้านความเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีการเลื่อนออกไปอีก มากน้อยเพียงใด พบว่า 
  ร้อยละ 10.80 ระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด เพราะ จะได้ดำเนินการตาม Road Map บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 
  ร้อยละ 24.32 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างมาก เพราะ เชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาล เลื่อนการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้ว                        ครั้งนี้น่าจะทำจริง
  ร้อยละ 23.76 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย เพราะ ยังไม่มีความพร้อม สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลง                        ตลอดเวลา 
 ร้อยละ 15.36 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย เพราะ มีการเลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเลยทำให้ขาดความเชื่อมั่น และ                                   สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง และ              

  ร้อยละ 25.76 ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรที่ลงตัวเลยสักอย่าง สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่ปกติ

  สำหรับปัจจัยหรือสาเหตุที่อาจจะทำให้ยังไม่มีการเลือกตั้งตามกำหนด พบว่า 
  ร้อยละ 22.64 ระบุว่า ปัญหาพรรคการเมืองยังไม่พร้อม 
  ร้อยละ 21.20 ระบุว่า เศรษฐกิจยังไม่ดี พอที่จะเลือกตั้
  ร้อยละ 21.12 ระบุว่า ปัญหาการยังไม่มีคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ตั้งชุดใหม่ 
  ร้อยละ 14.32 ระบุว่า ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลปัจจุบันทำงานต่อและยังไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
  ร้อยละ 19.52 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่เรียบร้อย บ้านเมืองยังไม่สงบ ยังมีความขัดแย้งในสังคม                             รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะให้  มีการเลือกตั้ง และรัฐบาล คสช. ยังอยากอยู่ต่อ 
         

   เมื่อถามถึงว่ายอมรับได้หรือไม่ถ้าหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป พบว่า
   ร้อยละ 66.16 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะ อยากให้ทำการปฏิรูปประเทศก่อน บ้านเมืองยังต้องจัดการระบบและระเบียบอยู่                             อะไรหลายๆอย่างยังไม่ลงตัว ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ การดำเนินการต้องใช้เวลา ต้องรอให้รัฐบาลชุดนี้บริหาร                         บ้านเมืองไปก่อน มีความเชื่อมั่นในตัวนายกคิดว่ารัฐบาลคงมี เหตุผลที่สำคัญในการเลื่อนการเลือกตั้ง 
   ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะ เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว อยากให้รัฐบาลทำตามที่ได้กำหนดไว้ อยากให้เป็น                             ประชาธิปไตย ควรคืนอำนาจให้กับประชาชน เศรษฐกิจแย่มาก ทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นใน                        การมาลงทุนกับเรา และไม่ชอบการทำงานของรัฐบาล อยากให้บ้านเมืองดีขึ้นกว่านี้ 


  ท้ายที่สุด เมื่อถามว่าตอนนี้ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง พบว่า  
  ร้อยละ 79.84 ระบุว่า อยากเลือกตั้ง เพราะอยากให้ประเทศชาติพัฒนา เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น อยากเห็นแนวทางการบริหาร                         ประเทศในรูปแบบใหม่ อยากให้ประชาคมโลกยอมรับประเทศไทย ต่างชาติจะได้เชื่อมั่นและกล้าเข้ามา                              ลงทุน
  ร้อยละ 19.60 ระบุว่า ไม่อยากเลือกตั้ง เพราะ ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ยังไม่สงบเรียบร้อยดีเท่าไหร่การเมือง                        ก็ยังวุ่นวายอยู่ รอให้ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง  อยากให้โอกาสรัฐบาลบริหารงานต่อไป 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน