OIC เยี่ยมโครงการพาคนกลับบ้านชมรัฐบาลไทยดูแลพี่น้องมุสลิมอย่างดียิ่ง ระบุไม่เห็นด้วยการความรุนแรง

OIC เยี่ยม"โครงการพาคนกลับบ้าน"ชมรัฐบาลไทยดูแลพี่น้องมุสลิมอย่างดียิ่ง ระบุไม่เห็นด้วยการความรุนแรง

Publish 2018-02-27 14:53:15

 27 ก.พ.61   Mr.salin mutlu sen เอกอัครราชฑูตคณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำ OIC และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิธีในการออกสัญชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะให้การต้อนรับ   โครงการพาคนกลับบ้าน เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของ พล.ท.ปิยวัฒน์  มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ แก้ไขปัญหา จชต. ให้ตรงจุด และทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อต้องการให้ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐออกมารายงานตัวแสดงตน ทั้งนี้เห็นว่าผู้เห็นต่างจากรัฐจานวนมาก ต้องการยุติ บทบาทการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรง และหันกลับมาร่วมมือกับรัฐ

จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐและเคยต่อสู้กับรัฐที่หลบหนีออกจาก ภูมิลำเนา อยากกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม อยู่ร่วมกับครอบครัวและมาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน  กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดำเนินการรับรายงานตัวบุคคลที่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อบ้านซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มพูดล และบีอาร์เอ็น ประสงค์เข้าโครงการพาคนกลับบ้าน เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 61 โดยจัดที่พักรองรับ ณ ฉก.ทพ. 44 อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกรรมวิธีของโครงการพาคนกลับบ้านตามนโยบาย

โดยภายหลังเข้าร่วมโครงการ ทางหน่วยได้ดำเนินกรรมวิธีในการออกสัญชาติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านในห้วงที่ผ่านมา รวม 96  ราย ขณะนี้ได้ทำการพิสูจน์สัญชาติและออกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วจำนวน 37 ราย

 


Mr.salin Mutlu sen  เอกอัครราชฑูตคณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำOIC กล่าวว่า ในฐานะประเทศมุสลิมมีความห่วงใยสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมในประเทศไทยอยากให้พี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยอยู่อย่างมีความสุขและรู้สึกดีใจที่ได้ลงพื้นที่มาดูการดำเนินงานโครงการที่นำผู้เห็นต่างกลับมายังประเทศไทย ขอให้การดำเนินโครงการนี้สำเร็จ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี ขอชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้การดูแลพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดี ซึ่งทาง OIC พร้อมที่จะรับฟังแนวทางจากรัฐบาลไทยว่ามีนโยบายอะไรในการพัฒนาและจะดูแลความสงบสุขชาวมุสลิมในประเทศไทยอย่างไร และขอให้พี่น้องชาวมุสลิมให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ในฐานะประเทศมุสลิมด้วยกันก็ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรง และอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติต่อไป 

 

 

 นายรอแม  กาซอ ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ได้กล่าวแสดวความรู้สึกต่อการเจ้าร่วมโครงการว่า โครงการพาคนกลับบ้านเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ได้กลับบ้าน ยังคิดเสมอว่าอยากกลับประเทศไทย จนประสานผ่านทางแม่ทัพภาคที่ 4 โดยแม่ทัพให้ทหารพรานกรม 4 4 เดินทางไปรับที่ท่าเรือ ครั้งแรกที่ได้เหยีบบแผ่นดิน น้ำตาเหมือนจะไหลคิดในใจเราได้กลับบ้านจริงๆ การต้อนรับ ที่อยู่ที่พัก รอยยิ้มความเป็นกันเองของทุกคนที่นี่ประเทศไทยที่ผมรัก เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือทุกเรื่องจนตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการมาตลอดก็เป็นจริงนั้นก็คือบัตรประชาชน ผมคือ คนไทยประชาชนของในหลวงและทุกคนที่นี่คือคนไทยลูกหลานในประเทศไทยเป็นคนถูกกฎหมายมีสัญชาติไทยพร้อมกับพ่อลูกโลกของเราจะกลับมาพัฒนาประเทศชาติไทยต่อไป 

 

 ด้านพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการพาคนกลับบ้านได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบรับจากผู้เห็นต่างจากรัฐมากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อภาครัฐ และเปลี่ยนอุดมการณ์วางอาวุธและหันมาสู่กระบวนการตามแนวทางสันติวิธี ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจะยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ เพื่อมอบโอกาสและมอบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวของผู้ที่เคยหลงผิดให้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และร่วมกันพัฒนาจังวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์