ไทยเอาด้วย เพิ่มมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือ ภายใน 2 ปี ห้ามทำงานในเมืองไทย

ไทยเอาด้วย เพิ่มมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือ ภายใน 2 ปี ห้ามทำงานในเมืองไทย

Publish 2018-01-30 16:17:53

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบการดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการตอบโต้การประกาศความสำเร็จที่เกาหลีเหนือประกาศทดลองระเบิดไฮโดรเจน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของรัฐบาลเกาหลีเหนือ โดยมาตราฉบับที่ 11 นี้ จะเพิ่มรายชื่อบุคคลและองค์กรที่รัฐสภาสมาชิกจะต้องอายัดเงินทุน สินทรัพย์อื่นๆ และทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในดินแดนของตน รวมทั้งต้องดำเนินการที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลเหล่านั้นและครอบครัวเดินทางเข้าสู่หรือผ่านดินแดนของตน
มาตรการลงโทษยังมี เช่น ไม่จัดหาจำหน่ายหรือถ่ายโอนทรัพย์สิน ได้แก่ น้ำมันดิบ ปิโตรเลียมกลั่น อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ดิน และหิน รวมถึงแร่แมคนีไซท์ แมคนีเซียม ไม้ เรือ พร้อมยึดตรวจค้นอายัดเรือและท่าเรือ ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของไทย และยังจะต้องส่งคนชาติเกาหลีเหนือที่ทำงานหารายได้อยู่ในเขตอำนาจของรัฐนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเกาหลีเหนือที่ดูแลแรงงานเกาหลีเหนือในต่างประเทศกลับเกาหลีเหนือภายใน 24 เดือน หลังจากรับรองข้อมตินี้


 


นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางการเมือง เช่น เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการเบียงเบนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อไปพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุฒินิวเคลียร์ และแสดงความกังวลต่อความยากแค้นที่ผู้คนเกาหลีเหนือกำลังเผชิญอยู่ เป็นต้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน