นิพิฎฐ์ชี้ผู้มาจากเผด็จการหน่วงเวลาบังค้บใช้กฎหมาย เท่ากับบิดเบือนเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ

"นิพิฎฐ์"ชี้"ผู้มาจากเผด็จการ"หน่วงเวลาบังค้บใช้กฎหมาย เท่ากับบิดเบือนเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ

Publish 2018-01-19 15:57:14

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ" โดยระบุว่า
การหน่วงเวลาบังคับใช้กฎหมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษี เพื่อให้หน่วยงานราชการหรือประชาชน ปรับตัวเข้ากับระบบภาษีใหม่ คราวนี้ เป็นการหน่วงเวลาเพื่อยืดการเลือกตั้ง เท่าที่จำได้ไม่เคยปรากฎเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน การหน่วงเวลาการเลือกตั้งโดยกฎหมายในครั้งนี้เหมือนกับการบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้เลือกตั้งใน 150 วัน หลังกฎหมายใช้บังคับหากเราย้อนเวลาหาอดีต การบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดวิกฤติในประเทศเกือบทุกครั้ง ก่อนนี้ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยพยายามแก้รัฐธรรมนูญ ก็เกิดวิกฤติเพราะประชาชนเห็นว่า บิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาครั้งนี้ การหน่วงเวลาการบังคับใช้กฎหมาย ก็เท่ากับบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เพียงแต่ครั้งที่แล้วเป็นการบิดเบือนโดยผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ครั้งนี้ เป็นการบิดเบือนโดยผู้มาจากเผด็จการ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน