นิพิฎฐ์ ประชดรัฐบาล จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ

"นิพิฎฐ์" ประชดรัฐบาล "จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ"

Publish 2018-01-18 16:14:16

18 ม.ค. 61  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"  แสดงความเห็นกรณีกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ประชุมลับเพื่อแก้เงื่อนไขเวลาในการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งส.ส.หลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษาออกไปอีก 90 วันเพื่อให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป โดยระบุว่า...ยืด หรือ เลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้อย่างไร?

-ปกติกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติเกือบทุกฉบับ ในมาตราที่ 2 จะเขียนหรือบัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

-พรบ.พรรคการเมือง 2560 หรือ พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 2560 ก็บัญญัติไว้เช่นนี้

-พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำลังจะผ่านสภา สนช.ปลายเดือนนี้ หากคสช. หรือ รัฐบาล ยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง สนช.ก็จะเขียนมาตรา 2 ให้ต่างไปจากเดิม โดยเขียนว่า

"มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด.......วัน หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

-จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ และอย่าลืมต้องบวกอีก 150 วัน เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับแต่กฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ

ความคิดอย่างนี้ ระดับเซียนทางกฎหมายเท่านั้นที่จะทำได้ ก็คสช.มีเซียนกฎหมายอยู่หลายคนนี่ การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปทำได้สบายมาก แบบเนียนๆ ใครที่คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่ผู้มีอำนาจประกาศไว้

...ก็ขอให้ไปเปิดฟังเพลง..ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง.. ของรวงทอง ทองลั่นทม ฟังไปก่อน( ขึ้นต้นด้วยการเมือง จบด้วยเพลง


 

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน