คืบหน้ากว่าร้อยละ 85 การขุดลอกคลองบางสะพาน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนบางสะพานได้สำเร็จ

Publish 2017-11-10 15:01:08

กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน ระยะทางกว่า 4.50 กิโลเมตร ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 หรือระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มากขึ้น​นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สารีกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องชาวบางสะพาน หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกขยายคลองบางสะพานระยะทาง 4.50 กิโลเมตร จากปากอ่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วและมากขึ้น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 นั้น

จากเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 136 และ 120 มิลลิเมตร ที่ต.แม่รำพึงและต.กำเนิดนพคุณ ตามลำดับ ทำให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากจากบริเวณพื้นที่ต้นน้ำเข้าสู่เขตชุมชนบางสะพาน แต่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วม เพราะปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกคลองบางสะพานอย่างเร่งด่วนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากปากอ่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการขุดลอกทั้งหมด 4.50 กิโลเมตร ทำให้สามารถระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันพื้นที่ชุมชนบางสะพานให้รอดพ้นจากน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สำเร็จ สำหรับการขุดลอกคลองบางสะพาน ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร จากเดิมก่อนทำการขุดลอกสามารถระบายน้ำได้เพียง 200 ลบ.ม./วินาที หากดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จตลอดคลองบางสะพานจะสามารถระบายน้ำได้มากถึง 525 ลบ.ม./วินาทีอนึ่ง ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน กรมชลประทาน ได้มีการเตรียมการรับมือปัญหาน้ำหลาก ด้วยการพร่องน้ำใน   อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ทุกแห่ง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน 2 เครื่อง ส่วนในคลองบางสะพานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำล่วงหน้าบริเวณสะพานโรงเรียนอนุบาล 2 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำมาเตรียมพร้อมไว้ที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์อีก 10 เครื่อง พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือนภัยและแถบสีสัญลักษณ์ที่ตอม่อสะพานวังยาวและสะพานคลองกรูด ไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ด้วย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส