หากลงพระปรมาภิไธยเท่ากับสถาปนาพระองค์เองเป็นมหาราช ย้อนฟัง วิษณุ เครืองาม เล่าพระอัจฉริยภาพ ในหลวงร.9

"หากลงพระปรมาภิไธยเท่ากับสถาปนาพระองค์เองเป็นมหาราช" ย้อนฟัง "วิษณุ เครืองาม" เล่าพระอัจฉริยภาพ "ในหลวงร.9"

Publish 2017-11-01 15:11:00

เป็นที่ปลาบปลื้มหลัง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามว่า "มหาราช" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 

 

 ซึ่งการถวายพระราชสมัญญานาม "มหาราช" เคยมีรัฐบาลถวายให้ "ในหลวงร.9" พิจารณาแล้ว โดย "นายวิษณุ เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรี เคยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดำริด้านหลักนิติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง ทรงงานในทางกฎหมาย ทรงทำการบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากในการเป็นนักนิติศาสตร์ได้ทรงใช้หลักนิติธรรม โดยใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม หากยืดหยุ่นและนำความเป็นธรรมใส่ไปได้ให้ใส่เข้าไป

 

 


"รัฐบาลสมัยหนึ่งเคยเสนอออกกฎหมาย โดยมีข้อความด้วยความมุ่งหมายที่จะเฉลิมพระเกียรติติดไปในกฎหมายว่า ให้มีการจารึกในเหรียญเฉลิมพระเกียรติว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อถวายขึ้นไป พระองค์ท่านทรงส่งพระราชเลขานุการมาหารัฐบาลเพื่อนำกระแสรับสั่งว่า ทรงไม่ลงพระปรมาภิไธย เพราะหากลงพระปรมาภิไธยเท่ากับสถาปนาพระองค์เองเป็นมหาราช ซึ่งคำว่ามหาราช เป็นคำไว้ให้ผู้อื่นเรียก แต่จะไม่ทรงเรียกพระองค์เอง และจบด้วยกระแสรับสั่งว่านี่คือหลัก" นายวิษณุ กล่าว

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จันทรา