ภาพประทับใจ...พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงทำความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 ...ขณะทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ วัดประยุรวงศาวาสฯ(ชมภาพ)

ภาพประทับใจ..."พระองค์เจ้าทีปังกรฯ" ทรงทำความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ "รัชกาลที่10" ...ขณะทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ "วัดประยุรวงศาวาสฯ"(ชมภาพ)

Publish 2017-10-27 23:12:49


   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ที่วัดประยุวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.27 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฉลองพระองค์เสื้อโปโลสีดำพระราชทาน พระมาลาสีฟ้า พร้อมผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทาน และทรงสวมปลอกแขนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านซ้าย เสด็จไปทรงทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

 
เมื่อเสด็จถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล ขณะนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

 

 


   จากนั้น พระพรหมบัณฑิต ถวายศีลจบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา และทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู การรู้บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพระบิดาที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ จากนั้น ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กับหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 300 คน ทรงทำความสะอาดฐานชุกชีของพระประธานในพระอุโบสถ และทรงเก็บเก้าอี้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ

Information Division of OHM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร