ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ..."ร.10" ทรงพระเมตตา"ทหารพลธง"ที่เป็นลม ล้มต่อหน้าพระพักตร์...รับสั่งให้ทหารมหาดเล็กดูเเลอย่างใกล้ชิด (ชมคลิป)

Publish 2017-10-27 19:07:23


     ชมคลิปวินาที ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ซึ่ง รัชกาลที่10   ทรงพระเมตตา นายทหารพลธงผู้ถือ "ธงชัยพระครุฑพ่าห์" ที่ได้เป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ รับสั่งให้นายทหารมหาดเล็กดูแลอย่างใกล้ชิด

 

.


 
โดยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560   ในขณะพีธีอันเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ สิ้นสุด ริ้วขบวนที่ 1 และรอยาตราขบวนริ้วที่ 2 บริเวณพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นั้น นายทหารพลธงผู้ถือ "ธงชัยพระครุฑพ่าห์" ได้เป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ได้ทรงพระเมตตา รับสั่งให้นายทหารมหาดเล็กดูแลอย่างใกล้ชิด

(คลิป)

 

  สำหรับหมายกำหนดการณ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมายังพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จ พระบรมราชบุพการีที่ประดิษฐานบน พระแท่นมหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ซึ่งประดิษฐาน ณ พระแท่นแว่นฟ้า แล้วทรงจุดธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร สมเด็จพระบรมราชบุพการี และพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทรงประเคน พัดรองที่ระลึกงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวาย พระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๓๑ รูป ท่ีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับ อนุโมทนา ๔ รูป พระสงฆ์ที่ สวดมาติกา และสดับปกรณ์ ๑๒ รูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระ บรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย พระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูป เทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชา กัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม ๕ รูป ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๒ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์พระบรม อัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ อัญเชิญออกมาในการพระราชกุศลนี้ ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณคลิป

iloveBLUEDIAMOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

;