ประกาศราชกิจจาฯ!!! ศาลสั่งให้ ศ.ระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! ศาลสั่งให้ "ศ.ระพี สาคริก" เป็นคนไร้ความสามารถ (รายละเอียด)

Publish 2017-10-06 13:19:09

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง โดยระบุว่า 

ด้วยนางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า นายระพี สาคริก ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคพาร์กินสัน มีอาการสมองเสื่อม และโรคถุงลมเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบกิจการงาน และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา อาการดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 

จึงมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง  โดยประกาศ ณ วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2560
ประมวล นิลกลาง
ผู้พิพากษา 


ขอบคุณภาพ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ