เผยภาพประวัติศาสตร์ ปรมาจารย์นักกฎหมายไทย ธงทอง - วิษณุ - บวรศักดิ์ ฯลฯ หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 40 ปีก่อน

เผยภาพประวัติศาสตร์ ปรมาจารย์นักกฎหมายไทย ธงทอง - วิษณุ - บวรศักดิ์ ฯลฯ หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 40 ปีก่อน

Publish 2017-09-28 09:25:12

เผยภาพประวัติศาสตร์ ปรมาจารย์นักกฎหมายไทย ธงทอง - วิษณุ - บวรศักดิ์ ฯลฯ หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 40 ปีก่อนทั้งนี้ นายวิษณุ เปิดเผยว่า "ครั้งนั้น ผมไม่ได้ไปรับ ผมเป็นคนสอน"

อาจารย์ธงทอง จันทรางศุ  อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายในอดีตลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า "พรุ่งนี้เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬา ฯ บัณฑิตใหม่ (เมื่อ 40 ปีก่อน)555555" และอธิบายบัณฑิตใหม่ในภาพว่าประกอบด้วยใครบ้าง  

"รัฐกิจ มานะทัต, กาญจนา นิมมานเหมินท์, อธิป จิตต์สำเริง, นรชิต สิงหเสนี, นฤมล เจียรสนอง(สิงหเสนี), ธงทอง จันทรางศุ, เฉลิมชัย ตันติวงศ์, พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล, วิษณุ เครืองาม และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ" 
 

 

 ทั้งนี้ บัณฑิตในภาพปัจจุบันล้วนเป็นปรมจารย์นักกฎหมายของประเทศไทย เริ่มจาก นายรัฐกิจ มานะทัต ปัจจุบันเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด  อดีตเอกอัครราชทูตไทย อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ และอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา นิมมานเหมินทร์ แห่ง บริษัท สำนักกฎหมาย ภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด นายอธิป จิตต์สำเริง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 

นายนรชิต สิงหเสนี อดีตเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐ ปัจจุบันเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) คณะของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ถัดมาคือ ดร.นฤมล เจียรสนอง(สิงหเสนี) ภารยาของนายนรชิต

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.), กรรมการกฤษฎีกา ,  ฯลฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางราชสำนัก และพระราชพิธี
 

 


นายเฉลิมชัย ตันติวงศ์ อดีตอัยการ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นผู้ที่สามารถอธิบายกฎหมายได้เข้าใจที่สุด

และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก • Tongthong Chandransu

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร

ติดตามข่าวอื่นๆ