ทรง น่ารัก จริงๆ....เผยภาพ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็น ร้อยเอก ทรงรายงานตัว เป็น อาจารย์ รร.นายร้อย จปร.เมื่อ37ปี ที่แล้ว

ทรง น่ารัก จริงๆ....เผยภาพ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเป็น ร้อยเอก ทรงรายงานตัว เป็น อาจารย์ รร.นายร้อย จปร.เมื่อ37ปี ที่แล้ว

Publish 2017-09-27 10:41:33

ที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เขาชะโงก นครนายก  มีการจัดแสดง พระบรมฉายาลักษณ์  ของ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในวันที่ ทรงมารายงานตัว เข้ารับราชการทหาร ในตำแหน่งอาจารย์
ส่วนการศึกษา ของโรงเรียน นายร้อย พระจุลจอมเกล้าฯ เมื่อ 26ธันวาคม 2523

 ทั้งนี้ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 952 / 23 เรื่องให้นายทหารรับราชการลง 24 ธันวาคม 2523 ให้บรรจุ ร้อยเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมายเลข 6231020498 เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประจำการตำแหน่ง อาจารย์ส่วนการศึกษาของโรงเรียน นายร้อย พระจุลจอมเกล้าฯ  โดย ร้อยเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว เมื่อ26ธันวาคม 2523

ทั้งนี้  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเกษียณราชการ เมื่อ 30กันยายน 2558 โดยพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท
 

 


โดย ในปี2558 ได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์ยังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาท ได้ครบกำหนดเบิกได้ในปี60

โดยพระองค์ได้พระราชทาน ส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ "มูลนิธิ รร.จปร." รวมทั้งหมด 26,894,502.19บาท มาแล้ว เมื่อ กค.2560  เพิ้อเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิศรุฒน์ ชุษณะนาวิน

ติดตามข่าวอื่นๆ