กราบแม่ของแผ่นดิน....สมเด็จพระราชินีตรัส ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่คุ้ม ไม่สมกับที่บรรพบุรุษปกป้องผืนแผ่นดินนี้ไว้

กราบแม่ของแผ่นดิน....สมเด็จพระราชินีตรัส ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่คุ้ม ไม่สมกับที่บรรพบุรุษปกป้องผืนแผ่นดินนี้ไว้

Publish 2017-09-05 14:36:30

ในอินสตราแกรม we_love_queen_sirikit โพสต์ถึงพระราชดำรัสช่วงหนึ่งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2522 ว่า 

 

 

 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม ยังไม่สมกับที่บรรพบุรุษของเผ่าไทยทั้งหลาย ผู้มีพระคุณผู้ที่ได้ปกป้องยึดผืนแผ่นดินนี้ได้มาตลอด แล้วดูตามประวัติศาสตร์แล้ว

ท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ยากอย่างมากมาย ท่านทั้งหลายก็แน่วแน่ในปณิธานที่จะทำนุบำรุงผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้แผ่นดินที่ร่มเย็น เป็นแผ่นดินที่ทุกคน มีอิสรเสรีที่จะมีความเชื่อถือในศาสนาใดก็ได้ มีความสงบสุขอยู่ในศาสนาของตนโดยที่ไม่มีการข่มเหงรังแกบีบคั้น 

 

 

 

 


อันนี้เป็นลักษณะประเสริฐของบรรพบุรุษของไทยทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าอยากขอให้ทุกท่านนำคำพูดของข้าพเจ้าไปคิดดูให้ดี แล้วก็จะเห็นว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้ดีวิเศษอะไรเลย เพียงแต่ว่าเมื่อนึกถึงพระคุณอย่างนี้แล้วก็ต้องยิ่งพยายามที่จะทำให้สุดความสามารถ"

 

 

ขอบคุณ:ภาพ  และ ข้อมูล we_love_queen_sirikit

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน

ติดตามข่าวอื่นๆ