‘วิษณุ’ ขู่ ไม่ทำตามแผนปฏิรูปเจอโทษแน่! รัฐบาลใหม่เปลี่ยนกรรมการมั่ว ระวังถูกฟ้อง

‘วิษณุ’ ขู่ ไม่ทำตามแผนปฏิรูปเจอโทษแน่! รัฐบาลใหม่เปลี่ยนกรรมการมั่ว ระวังถูกฟ้อง

Publish 2017-08-16 15:37:37

      เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภายหลังแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้านว่า คณะกรรมการปฏิรูปมีภารกิจ 3 ประการ ภารกิจแรกที่ถือว่า เป็นงานเร่งด่วนคือ การยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ภายในระยะเวลา 8 เดือน คาดว่า เม.ย.61 จะประกาศใช้ได้ 2. การติดตามดูแลหน่วยงานของรัฐว่า ได้ปฏิบัติหรือเดินตามแผนการปฏิรูปหรือไม่ หากพบว่า หน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามสามารถตักเตือนแนะนำได้ ถ้ายังไม่เชื่อฟังให้รายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถกำหนดบทลงโทษต่างๆ ได้ หากบทลงโทษนั้นไม่เพียงพอสามารถใช้มาตรการฟ้องสังคมโดยออกประกาศหรือแจ้งต่อสภา หรือส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ เพราะบทลงโทษต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ไปลงโทษหรือแกล้งใครง่ายๆ และ3. คณะกรรมการปฏิรูปต้องลงมือทำเอง  เช่น การยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

 

 
        นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปสามารถประชุมนัดแรกได้แล้ว แต่จะมีการประชุมร่วมของประธานคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะก่อน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะส่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ     1 คน มาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อตกลงกติกาก่อนที่จะให้แต่ละคณะแยกย้ายไปดำเนินการ และอีก 1 – 2 วันนี้ ตนจะเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาหารือถึงการเตรียมการต่างๆ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้แผนปฏิรูปประเทศต้องเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่มีข้อขัดข้องอันใดที่จะปฏิบัติไปก่อนโดยที่ไม่มีแผนการ นอกจากนี้ ในกฎหมายได้กำหนดว่า จะต้องมีการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการที่ปรากฏเป็นรูปธรรมทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี

 

    “หลังจากนี้ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการปฏิรูปได้โดยมีเงื่อนไขอยู่ในพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามใจชอบ ประเภทที่ให้ออกโดยอ้างเหตุผลเรื่องหย่อนความสามารถต้องระวัง เพราะถูกฟ้องมากนักต่อนักแล้ว”นายวิษณุ กล่าว

 


     เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปส่วนใหญ่มาจากสปท. นายวิษณุ ตอบว่า ไม่เป็นความจริง แต่ละคณะจะมีสัดส่วนของคนจากสปท.อยู่ ไม่ใช่คนจากสปท.ทั้งหมด ตอนแต่งตั้งสมาชิกสปช.หรือสปท. มีความพยายามคัดคนดีเข้ามา เมื่อถึงเวลายุบสองสภานี้จนตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแล้วจะต้องหาคนดี มันนึกได้อยู่ในแวดวงแค่นี้ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นหัวกะทิ เราดูจากการหมั่นเข้าประชุม การทำหน้าที่ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะคนในคณะกรรมการปฏิรูปคือ คนต้องนั่งลงมือทำงาน ไม่ใช่ฝัน ถ้าคิดว่า จะฝันให้ไปอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นายวิษณุ เปิดเผยว่า จะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ 29 ส.ค.

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พันธุ์ศักดิ์ เมืองชัย