ครม.ไฟเขียว!!! บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

Publish 2017-08-02 15:32:07

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการเงินการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2660 ผ่านส่วนราชการหรือกองทุนต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ให้สามารถนำค่าใช้จ่ายไปจะลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ปรับเพิ่มขึ้นจากปกติที่ได้เพียง 1 เท่า

 นอกจากนี้ยังยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 1 แสนบาท และยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 3 หมื่นบาท สำหรับการใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560 และให้ขยายเกณฑ์ของโครงการสินเชื่อฟื้นฟูเอสเอ็มอี จากที่ช่วยเหลือแค่ผู้ประสบน้ำท่วมภาคใต้ก่อนหน้านี้ มาให้ครอบคลุมภาคอีสาน ภาคเหนือ และพื้นที่อื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ออกมาจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมาช่วยเหลือด้วย

 


ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย มีดังนี้
1. ต้องบริจาคให้ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ หรือตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นต้น
2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริจาคที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถนำจำนวนเงิน ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
3. ต้องหลักฐานการบริจาคที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ โดยอาจระบุช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล www.itax.in.th

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย