ไม่ทิ้งกัน!องค์กรชุมชนอีสานจัดขบวนช่วยตั้งแต่ต้นจนฟื้นฟูหลังน้ำลด

Publish 2017-08-02 09:45:23

 การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานนอกเหนือจากความช่วยเหลือจากส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาแล้ว กลุ่มองค์กรชุมชนด้วยกันเองก็เร่งระดมจัดขบวนเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน โดยวานนี้ (1 สิงหาคม 2560) คณะประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน จากการมีมิติแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ที่ประกอบด้วยตัวแทน สอช. ขบวนเมืองและขบวนชนบท ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. (ปฏิบัติการชุมชน และปฏิบัติการที่อยู่อาศัย) หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯโดยมีมาตรการออกเป็น 3 ระยะ 

 

    1) ระยะเร่งด่วน สำรวจปัญหาความต้องการในการช่วยเหลือ ข้าว อาหาร น้ำดื่ม เทียนไข ไฟฉาย ที่เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน
     2) ระยะกลาง หลังน้ำลด สำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย
      3) ระยะฟื้นฟู บูรณาการข้อมูล และความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

 
          ซึ่งคณะประสานงานฯ จะทำการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ทั้งเมืองและชนบท และเจ้าหน้าที่ในแต่  ละจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน คณะทำงาน ออกแบบกระบวนการจัดทำข้อมูล โดยจัดทีม วางแผนการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ เลย ขอนแก่น บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 และจะมาร่วมสรุปข้อมูลในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงาน
             ภายหลังจากที่ พอช.อีสาน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มียอดเงินร่วมสมทบ รวม 133,180 บาท (1 สิงหาคม 2560) ที่ได้มาจาการบริจาคของขบวนองค์กรชุมชน, สำนักงานภาค, เครือข่ายบ้านมั่นคง, เครือข่าย สอช., ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ แกนนำองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

 

 


    ทั้งนี้คณะประสานงานฯ ได้เห็นชอบในหลักการที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม งบประมาณ 45,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบาเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระยะที่เร่งด่วน เปิดศูนย์ขอรับการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อทยอยดำเนินการให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป

 

 

 

Cr.FB:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชรินทร์ แช่มสาคร