ประกาศราชกิจจาฯ!!!ในหลวงโปรดเกล้าฯถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการในพระองค์ ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง(รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!!ในหลวงโปรดเกล้าฯถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการในพระองค์ ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง(รายละเอียด)

Publish 2017-08-02 06:15:22

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์โดยให้ปลด พ.ต.วสุพล จูฑะพันธุ์ ตําแหน่ง ประจํากองบังคับการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนผิดราชสวัสดิ์ แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24  ก.ค.พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน