แชร์ด่วน ๆ !! รพ.ศูนย์สกลนคร ขอความช่วยเหลือด่วน “น้ำมันดีเซล” คือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะที่ญาติ ติดค้าง รพ.เพียบ

Publish 2017-07-29 07:42:01

เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาล ขาดแคลน น้ำมันดีเซล เพื่อใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีคนไข้จำนวนมาก ที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

นอกจากนั้นแล้วยังมีญาติของคนไข้ อีกจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งหน่วยงาน หรือ บุคคลใดต้องการให้ความช่วยเหลือ สามารถประสานงานได้ที่คุณนิตยาภรณ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์
0934675151 และ คุณรพีพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0819545899 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาล ขาดแคลน น้ำมันดีเซล เพื่อใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีคนไข้จำนวนมาก ที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 


นอกจากนั้นแล้วยังมีญาติของคนไข้ อีกจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งหน่วยงาน หรือ บุคคลใดต้องการให้ความช่วยเหลือ สามารถประสานงานได้ที่คุณนิตยาภรณ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0934675151 และ คุณรพีพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0819545899
 


ซึ่งล่าสุดทราบว่า มีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนำเอาน้ำมันดีเซลเข้าไปเติมเครื่องปั่นไฟอย่างเร่งด่วน เพื่อสามารถใช้กับเครื่องช่วยหายใจ รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน ขณะที่การลำเลียงการช่วยเหลืออื่น ๆ นั้นจะทยอยตามเข้าไปอีกครั้ง

 


ขณะที่ทางด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในระยะ 2 - 3 วันนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยล่าสุด ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร ว่า จังหวัดสกลนครประสบภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดให้การช่วยเหลือและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของโรงพยาบาลสกลนคร มีน้ำท่วมบริเวณรอบนอกโรงพยาบาล แต่ยังไม่เข้าในตัวอาคาร โรงพยาบาลยังเปิดบริการได้ตามปกติ โดยดำเนินการดังนี้

1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงานที่สำคัญขึ้นไปยังตึกสูง

2. ประสานเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง กรณีเปิดบริการไม่ได้

3. ประสานโรงพยาบาลชุมชน ให้ส่งผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง คือ อุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม และ

4. จัดบริการนอกสถานที่ โดยจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับการตรวจรักษา เนื่องจากเส้นทางไปโรงพยาบาลมีน้ำท่วมสูง

 


ทั้งนี้ ได้กำชับให้โรงพยาบาลในจังหวัดเสี่ยงอุทกภัย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมสถานบริการและแผนการจัดบริการผู้ป่วย ส่วนกลางพร้อมให้การสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน