“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” !! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เสื้อโปโลสีดำ ที่มีภาพฝีพระหัตถ์เเละพระปรมาภิไธย แก่ บิ๊กตู่ เเละครม.

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” !! "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทาน เสื้อโปโลสีดำ ที่มีภาพฝีพระหัตถ์เเละพระปรมาภิไธย แก่ "บิ๊กตู่" เเละ"ครม."

Publish 2017-07-27 20:04:09


   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระราชทาน มอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อความ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บนด้านหน้าของเสื้อ  มอบจิตอาสาใส่ประกอบกิจกรรมทำความดี มีพระราชปรารถนาเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ “พระราชทาน” และ “13 ต.ค. 59” ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคี มาสู่ประชาชนในชาติ


โดยทรงพระราชปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันเป็นประเสริฐ ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 


พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์

 

 

 

ขอบคุณ

Wassana Nanuam

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร