อย่างนี้ต้องไล่ออก !?!? ยางอายนะมีไหม "พระพุทธะอิสระ" แฉแรงได้ใจข้อมูลแน่น !?! ดูกันซะโฉมหน้า ไม่เคยทำหน้าที่ของตัวเอง...ผิดทั้งศีล ธรรม ครบ

Publish 2017-07-25 09:50:49

วันที่ 25 ก.ค. 2560 หลวงปู่พุทธะอิสระ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุถึงการแย่งตำแหน่งกันของพระ2รูปที่มีตำแหน่งเป็นทั้งเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาส แย่งกันเป็นเจ้าคณะจังหวัดจากรองเจ้าคณะจังหวัดยังงี้ต้องไล่ออก แย่งตำแหน่งกันอย่างกับฆราวาสเลยนะเฮีย ยางอายน่ะมีไหมมหาเถร
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มีข่าวว่าเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พระราชปริยัติติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร แย่งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จากรองเจ้าคณะจังหวัด พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามและที่มันมีปัญหาแย่งตำแหน่งกันขึ้นมาได้ก็เพราะ

ผู้ปกครองนำชื่อบุคคลไม่พึงประสงค์เสนอต่อที่ประชุมมหาเถระสมาคมให้พิจารณาแต่งตั้ง

ผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อนั้นก็คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวันไตรมิตรนั่นเอง ที่ทำหน้าที่โมเม มุบมิบ รีบร้อน แต่งตั้ง กันตอนสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรมิได้เข้าประชุม

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๔(๒) บัญญัติเอาไว้ว่า 
พระภิกษุผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จะต้องดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

แต่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมผู้ออกกฎ ผู้คุมกฎ กลับทำตนย่ำยีกฎของมหาเถรสมาคมเสียเอง ดันไปแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอมาเป็นเจ้าคณะจังหวัด ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมาก่อน

และที่เลวร้ายหนักก็คือว่า เจ้าคณะอำเภอผู้นี้มีพฤติกรรมเป็นที่น่ารังเกียจแก่คณะสงฆ์ คือ

ไม่เคยร่วมทำสังฆกรรมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ในพระอุโบสถ
ไม่เคยทำหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภออย่างถูกต้อง คือ ขาดการเข้าประชุมตลอด
 


แถมยังถูกคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์ที่มี พระธรรมสิทธิเวที แห่งวัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธาน ทำการสอบสวน จนถึงขั้นมีมติเสนอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งในความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์

อีกทั้งผลการสอบนี้ คณะทำงานสอบได้สรุปผลการสอบส่งให้เจ้าคณะปกครอง ตั้งแต่เจ้าคณะภาค ๑๒ คือ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย) แห่งวัดสระเกศ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแห่งวัดไตรมิตรผู้ยิ่งใหญ่

ทั้งยังมีผู้ร้องเรียนไปยังสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้ได้ทรงวินิจฉัย เรื่องสอบอธิกรณ์นี้มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ไม่มีเจ้าคณะปกครองคนใดสั่งลงโทษแก่เจ้าคณะอำเภอ พระราชปริยัติสุนทร อมรภิรักษ์ ผู้นี้เลย

ตรงกันข้าม วันนี้ยังกลับมาอวยยศ เลื่อนขั้นข้ามหัวรองเจ้าคณะจังหวัดให้ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดอีกด้วย ผิดทั้งศีล ผิดทั้งธรรม ผิดทั้งกฎมหาเถรสมาคม ผิดทั้งกฎหมาย

และยังงี้จะมีมหาเถรสมาคมเอาไว้ทำไม ? ยังงี้ต้องไล่ออก

พุทธะอิสระติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ติดตามข่าวอื่นๆ