เคยทำไรไว้สงสัยจะลืมหมดแล้ว?? กิตติรัตน์ ออกโรงป้อง ยิ่งลักษณ์ ตอกกลับรัฐบาล โครงการรับจำนำข้าวสมัยตนสร้างคุณค่าให้ชาวนาตั้ง 15ล้านคน แถ

เคยทำไรไว้สงสัยจะลืมหมดแล้ว?? "กิตติรัตน์" ออกโรงป้อง "ยิ่งลักษณ์" ตอกกลับรัฐบาล โครงการรับจำนำข้าวสมัยตนสร้างคุณค่าให้ชาวนาตั้ง 15ล้านคน แถ

Publish 2017-07-25 09:29:24

จากกรณีที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการไต่สวนพยานครั้งสุดท้าย ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกอัยการสูงสุด กองร้องฐษนละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว ล่าสุดหลังใช้เวลาไต่สวน นานกว่า 5 ชั่วโมง ศาลยังได้นัดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แถลงปิดคดีด้วยวาจา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. และนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 09.30น.ต่อมาล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาบนเฟซบุ๊คส่วนตัวของ Kittiratt Na-Ranong (กิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้มีการออกโพสต์ข้อความโดยระบุว่า ถึงเรื่องราวที่จะมีการยึดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์นั้น โดยระบุว่า มีเพื่อนๆ ถามผมว่า กระทรวงการคลัง และกรมบังคับคดี เอาอำนาจอะไรมายึดทรัพย์ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ โดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล
ผมก็เรียนไปว่า เรื่องนี้มิได้เป็นคำตัดสินของศาลใดๆเลย แต่เป็นการที่ รัฐบาล ใช้อำนาจของ "พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539" ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้หวั่นเกรงว่าเมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนแล้ว จะต้องตกเป็นผู้รับผิดทางแพ่งต่อเอกชน ตามประมวญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีข้อความสำคัญระบุอยู่ในตอนท้ายของ "หมายเหตุ" ของพระราชบัญญัติิ ที่มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
"... จึงสมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ..."
(โปรดหาอ่านฉบับเต็มใน google ความยาวของ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีความยาวเพียง 4 หน้าเท่านั้น)
ท่านลองถามใจตนเองนะครับว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลน่ะ นายกฯ ยิ่งลักษณ์
(1) จงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัว หรือ?
(นายกฯ ยิ่งลักษณ์ทำนา มีโรงสี หรือ
ทำธุรกิจค้าข้าว อันได้ผลเจริญ
รุ่งเรือง เมื่อมีโครงการรับจำนำ
ข้าวเปลือกของรัฐบาล หรือ?)
(2) จงใจให้เกิดความเสียหาย หรือ?
(นายกฯ ยิ่งลักษณ์ มุ่งให้โครงการรับ
จำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลใช้
งบประมาณของรัฐบาล โดยไม่คำนึง
ถึงประโยชน์ที่จะตกอยู่แก่ชาวนา
จำนวนกว่า 15 ล้านคน และส่งผลดี
เป็นกำลังซื้อมหาศาลแก่ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อย่างคุ้มค่า หรือ?)
(3) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ?
(การบริหารโครงการรับจำนำข้าว
เปลือกของรัฐบาล ที่มีส่วนราชการ
ร่วมบริหารงานอย่างบูรณาการณ์
และมีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่ง
ชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการอีกกว่า
10 คณะปฏิบัติหน้าที่ จะเกิดการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดย
นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้หรือ?
ถ้าคำตอบที่ท่านได้จากใจของท่านคือ ไม่ใช่... ไม่ใช่.. และไม่ใช่...
" สิ่งนี้ คือ อภินิหารของกฎหมาย กระมังครับ? "


ภาพจาก FB Kittiratt Na-Ranong (กิตติรัตน์ ณ ระนอง)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี