มาแล้ว!! คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับชั้นประทวน จำนวน 3,815 อัตรา (รายละเอียด)

Publish 2017-07-24 05:37:44

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทางด้านเว็บไซด์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นประทวน ประจำปี 2559 โดยเป็นคำสั่งที่ 410-415 จำนวน 3,815 ตำแหน่ง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดของคำสั่งทั้งหมด สามารถ คลิ๊กดูได้จาก ลิ้งค์เว็บไซต์ ต่อไปนี้
ตัวอย่างคำสั่ง

ติดตามข่าวอื่นๆ